• A (7)
 • B (4)
 • C (9)
 • D (6)
 • E (6)
 • F (2)
 • G (9)
 • H (8)
 • I (2)
 • J (2)
 • K (4)
 • L (4)
 • M (4)
 • N (2)
 • O (8)
 • P (7)
 • R (3)
 • S (9)
 • T (3)
 • U (1)
 • V (2)
 • Z (3)

Leerstoornissen

Leerstoornissen kunnen gedefinieerd worden als primaire leerproblemen: ze zijn het gevolg van specifieke problemen die zich manifesteren in het leren van schoolse vaardigheden, zonder dat in principe andere gebieden van de ontwikkeling vertraagd hoeven te zijn. Kinderen met een leerstoornis hebben dus opvallende problemen met het leren van specifieke vaardigheden zoals lezen, spellen en/of rekenen. Afhankelijk van de situatie spreekt men dan van een leesstoornis, een spellingstoornis of een rekenstoornis. Deze problemen kunnen echter ook in combinatie voorkomen. In de Angelsaksische literatuur wordt meestal naar deze leerstoornissen verwezen met de termen “(specific) learning disabilities”, “learning disorders” (DSM-IV) en “specific development disorders of academic skills” (ICD-10).

Leesstoornis

Wanneer het lezen van een kind beduidend onder het verwachte niveau ligt gebaseerd op leeftijd, intelligentie en het reeds gevolgde onderwijs, is er sprake van dyslexie.

Lui oog

Voor meer uitleg over een 'lui oog', zie 'amblyopie'

Mantelzorger (jonge -)

Jonge mantelzorgers zijn jongeren die thuis een extra handje toesteken omdat er iemand binnen het gezin ziek is, verslaafd is of een beperking heeft (bron: Samana).

Middelengebruik

Gebruik van (potentieel verslavende) middelen zoals alcohol, tabak en andere drugs

Mucoviscidose

Mucoviscidose is een aangeboren aandoening die het slijm (van bv. luchtwegen en spijsvertering) dik en kleverig maakt.

Myopie

Bij bijziendheid of myopie worden de invallende lichtstralen te sterk afgebogen of is het oog te lang. Het beeld wordt dan gevormd vóór het netvlies. De correctie van myopie gebeurt met concave of negatieve glazen. (De refractie wordt in negatieve dioptrieën aangegeven.)

NAH

Niet aangeboren hersenletsel.Niet aangeboren hersenletsel is een hersenletsel ten gevolge van welke oorzaak dan ook. Het is ontstaan na de geboorte en het veroorzaakt een onomkeerbare breuk in de levenslijn. (Bron: Kinderen en jongeren met een niet- aangeboren hersenletsel in het onderwijs. Ziezon, 2009, Martha Krijger en Bianca Vlaar)

Nystagmus

Nystagmus is een aandoening waarbij de ogen onwillekeurige, geconjugeerde, ritmische bewegingen maken. De bewegingen kunnen horizontaal, verticaal of rotatoir zijn. Nystagmus kan aangeboren zijn of kan ontstaan door ziekte of een ongeval. Personen met aangeboren nystagmus hebben meestal een verminderde gezichtsscherpte.

Obesitas

Obesitas betekent een toestand van overtollige ‘vet’opstapeling. Bij volwassenen spreekt men van obesitas boven een BMI-waarde van 30 kg/m2. Bij kinderen vanaf 9 jaar tot 18 jaar spreekt men van obesitas bij een geplotte BMI boven de bovenste grijze zone op de Vlaamse groeicurve 2004. Bij jongere kinderen spreekt met van obesitas bij een gewichtsindex van meer dan 140. Obesitas wordt beschouwd als een ‘ziektetoestand’ met rechtstreekse gevolgen voor de gezondheidstoestand en de levensverwachting.

Obstipatie

De diagnose obstipatie wordt gesteld aan de hand van de Rome III-criteria, waarbij ten minste twee van de volgende symptomen bij kinderen aanwezig moeten zijn: 1. Defecatiefrequentie ≤ 2 per week; 2. Fecale incontinentie > 1 episode per week indien zindelijk; 3. Ophouden van ontlasting; 4.Pijnlijke of harde, keutelige defecatie; 5. Grote hoeveelheid ontlasting in luier/toilet; 6. Grote fecale massa in abdomen of rectum.

OCD

OCD staat voor Obsessive Compulsive Disorder of dwangstoornis