• A (7)
 • B (4)
 • C (9)
 • D (6)
 • E (6)
 • F (2)
 • G (9)
 • H (8)
 • I (2)
 • J (2)
 • K (4)
 • L (4)
 • M (4)
 • N (2)
 • O (8)
 • P (7)
 • R (3)
 • S (9)
 • T (3)
 • U (1)
 • V (2)
 • Z (3)

Kansarmoede

Kansarmoede wil aangeven dat armoede gepaard gaat met een ontberen van kansen. Armoede geeft namelijk aanleiding tot een netwerk van sociale uitsluitingen dat zich uitstrekt over meerdere gebieden van het individuele en collectieve bestaan. Het scheidt de armen van de algemeen aanvaarde leefpatronen van de samenleving. Deze kloof kan enkel overbrugd worden wanneer de samenleving (zowel het beleid als het brede middenveld en andere actoren) beroep doet op de kracht die mensen in armoede en hun omgeving bezitten, de voorwaarden creëert zodat mensen in armoede deze kracht kunnen aanwenden en iedereen gelijke kansen geeft om aan alle aspecten van de samenleving deel te nemen. (Naar: 'Visie op armoede' via delinkarmoede.be)

Kegeltjes

Cellen in het netvlies met een kegelvormig buitensegment. Deze cellen zijn actief bij hoge belichtingsniveaus. Ze bevatten tevens kleurpigmenten die kleuren zien mogelijk maken. Er zijn drie soorten kegelcellen met name cellen met rood, groen of blauw pigment. In de fovea is de concentratiekegelcellen het hoogst.

Kindermishandeling

Kindermishandeling of -verwaarlozing is elke vorm van geweld waar kinderen slachtoffer van zijn, niet door ongeval, maar door daden of nalatigheden van ouders of andere personen. De gevolgen van kindermishandeling of -verwaarlozing kunnen zeer schadelijk zijn en brengen de ontwikkeling van het kind ernstig in gevaar. (Bron: website VK Brussel)

Kleurzin

Kleurzin is het vermogen kleuren te zien en te onderscheiden.Kleurzin of kleurwaarneming is een functie van de 3 soorten kegeltjes (rood, groen en blauw), die bij normale kleurenwaarneming in het netvlies aanwezig zijn en optimaal functioneren.Bij kleurzinstoornissen is het oog minder gevoelig (anomalie) of totaal ongevoelig (anopie) voor één of meerdere kleuren : rood (protan), groen (deutan) en/of blauw (tritan).