• A (7)
 • B (4)
 • C (9)
 • D (6)
 • E (6)
 • F (2)
 • G (9)
 • H (8)
 • I (2)
 • J (2)
 • K (4)
 • L (4)
 • M (4)
 • N (2)
 • O (8)
 • P (7)
 • R (3)
 • S (9)
 • T (3)
 • U (1)
 • V (2)
 • Z (3)

Gedragszorgen

Zorgen over het gedrag algemeen of over specifieke gedragsaspecten

Genderdysforie

Wanneer personen lijden onder de incongruentie tussen het geslacht dat hen toegewezen werd bij de geboorte en hun genderidentiteit (dit is het 'psychologisch geslacht', het 'innerlijke gevoel' al dan niet tot een bepaald geslacht te behoren). (Naar: Transgender Infopunt)

Genderidentiteit

De term ‘genderidentiteit’ verwijst naar het innerlijk gevoel een jongen, een meisje, beide of geen jongen of meisje te zijn. Meestal komt dit overeen met het biologisch geslacht: je wordt geboren met een meisjeslichaam en je voelt je ook meisje/vrouw (en omgekeerd). Je psychologisch geslacht (je genderidentiteit) en je biologisch geslacht (je sekse) vallen dan samen. Maar het kan ook gebeuren dat deze twee stukken van jezelf min of meer in conflict staan. Er is veel diversiteit mogelijk in de beleving van jongen of meisje, man of vrouw zijn. Het is belangrijk om te weten dat dit geen afwijking of ziekte is, maar een normale variatie op het mens-zijn. (Bron: Transgender Infopunt)

Gewichtsindex

De gewichtsindex wordt als volgt berekend: (actuele BMI / p50 BMI) x 100.

Gezichtsscherpte

Gezichtsscherpte of visus is een maat voor het vermogen om twee, dicht bij elkaar gelegen puntenafzonderlijk waar te nemen.

Gilles de la Tourette

Gilles de la Tourette of GTS of Tourettesyndroom of TS wordt gekenmerkt door ongewenste bewegingen en geluiden die men 'tics' noemt. Wanneer er minstens twee motorische en één vocale tic (niet noodzakelijk tezelfdertijd) optreden en dit gedurende een periode van minstens één jaar, dan spreekt men van TS.

Grensoverschrijdend gedrag

Elke vorm van gedrag dat de persoonlijke grens van een ander niet respecteert. Het gedrag kan de vorm aannemen van verbaal, fysiek en/of psychisch geweld en/of kan seksueel grensoverschrijdend zijn.

Gynecomastie

Gynecomastie is een goedaardige ontwikkeling van de mannelijke borstklier die een- of tweezijdig kan optreden. Het kan zich voordoen als een pijnlijke zwelling van de areola (tepelhof) maar evengoed als een pijnloze vergroting van de borstklier.