• A (7)
 • B (4)
 • C (9)
 • D (6)
 • E (6)
 • F (2)
 • G (9)
 • H (8)
 • I (2)
 • J (2)
 • K (4)
 • L (4)
 • M (4)
 • N (2)
 • O (8)
 • P (7)
 • R (3)
 • S (9)
 • T (3)
 • U (1)
 • V (2)
 • Z (3)

DCD

DCD staat voor 'developmental coordination disorder'. Bij DCD is het hoofdkenmerk een beperking in de ontwikkeling van de motorische coördinatie die niet enkel uit te leggen is vanuit een cognitieve beperking en/of vanuit een specifieke (aangeboren of verworven) neurologische stoornis. (EACD, 2012)

Diarree

Men spreekt van diarree wanneer de ontlasting frequenter of minder consistent van aard is dan doorgaans.

Dieptezicht

Het vermogen om diepte te onderscheiden.Met dieptezicht wordt in de Standaard Visus het tweeogig stereozien bedoeld. Dit is gebaseerd op de mogelijkheid om twee beelden afkomstig van niet volledig corresponderende netvliespunten, met elkaar te laten versmelten tot één beeld. Aangezien de beelden onder een licht verschillende hoek worden waargenomen, zijn ze niet volledig identiek en geven ze dus een dieptedimensie mee.Het waarnemen van diepte kan echter ook met één oog gebeuren, doordat in de loop van het leven geleerd wordt diepte te schatten op basis van een aantal aanknopingspunten zoals het perspectief, het feit dat een volledig zichtbaar object dichterbij is dan een ten dele bedekt object en het feit dat je een dichterbij gelegen voorwerp scherper ziet.

Dwangstoornis

Dwangstoornis of  OCD staat voor Obsessive Compulsive Disorder

Dysfasie

Dysfasie of ontwiwkkelingsdysfasie. Bij ontwikkelingsdysfasie heeft een kind hardnekkige problemen in zijn spraak- en taalontwikkeling en kunnen die problemen niet verklaard worden door gehoorproblemen, problemen met het zicht, motorische problemen, fysieke problemen, cognitieve problemen, sociale problemen, emotionele problemen, onvoldoende en/of onaangepast taalaanbod of twee- of meertalige opvoeding.

Bron:  ‘Ontwikkelingsdysfasie: een stoornis die meer aandacht dan namen verdient’ (Zink & Breuls)

Dysmatuur

Pasgeborenen met een geboortegewicht dat niet in overeenstemming is met de zwangerschapsduur (te laag), worden dysmatuur genoemd