• A (7)
 • B (4)
 • C (9)
 • D (6)
 • E (6)
 • F (2)
 • G (9)
 • H (8)
 • I (2)
 • J (2)
 • K (4)
 • L (4)
 • M (4)
 • N (2)
 • O (8)
 • P (7)
 • R (3)
 • S (9)
 • T (3)
 • U (1)
 • V (2)
 • Z (3)

Cerebrale parese

Cerebrale parese is een stoornis van houding en beweging waardoor de activiteit beperkt wordt. CP wordt veroorzaakt door een hersenbeschadiging die ontstaat tijdens de zwangerschap, rondom de geboorte of in het eerste levensjaar. De beschadiging is blijvend, maar neemt niet toe in ernst. (Bron: cpengedrag.nl)

CLB

Centrum voor leerlingenbegeleiding

CVI

CVI is de afkorting van "Cerebral Visual Impairment". De beste Nederlandse vertaling hiervoor is "Cerebrale Visuele Inperking". Bij CVI ontbreekt een goede visuele waarneming zonder dat er noodzakelijkerwijze iets aan het oog zelf mankeert: kunnen kijken en toch niet goed zien.

CVS

Chronisch vermoeidheidssyndroom

DCD

DCD staat voor 'developmental coordination disorder'. Bij DCD is het hoofdkenmerk een beperking in de ontwikkeling van de motorische coördinatie die niet enkel uit te leggen is vanuit een cognitieve beperking en/of vanuit een specifieke (aangeboren of verworven) neurologische stoornis. (EACD, 2012)

Diarree

Men spreekt van diarree wanneer de ontlasting frequenter of minder consistent van aard is dan doorgaans.

Dieptezicht

Het vermogen om diepte te onderscheiden.Met dieptezicht wordt in de Standaard Visus het tweeogig stereozien bedoeld. Dit is gebaseerd op de mogelijkheid om twee beelden afkomstig van niet volledig corresponderende netvliespunten, met elkaar te laten versmelten tot één beeld. Aangezien de beelden onder een licht verschillende hoek worden waargenomen, zijn ze niet volledig identiek en geven ze dus een dieptedimensie mee.Het waarnemen van diepte kan echter ook met één oog gebeuren, doordat in de loop van het leven geleerd wordt diepte te schatten op basis van een aantal aanknopingspunten zoals het perspectief, het feit dat een volledig zichtbaar object dichterbij is dan een ten dele bedekt object en het feit dat je een dichterbij gelegen voorwerp scherper ziet.

Dwangstoornis

Dwangstoornis of  OCD staat voor Obsessive Compulsive Disorder