De diagnose obstipatie wordt gesteld aan de hand van de Rome III-criteria, waarbij ten minste twee van de volgende symptomen bij kinderen aanwezig moeten zijn: 1. Defecatiefrequentie ≤ 2 per week; 2. Fecale incontinentie > 1 episode per week indien zindelijk; 3. Ophouden van ontlasting; 4.Pijnlijke of harde, keutelige defecatie; 5. Grote hoeveelheid ontlasting in luier/toilet; 6. Grote fecale massa in abdomen of rectum.