Kind met Kay

Goed zien maakt het makkelijker om je goed te ontwikkelen en om deel te nemen aan wat er rondom jou gebeurt.

De JGZ helpt bij het opsporen van problemen met het zien bij kinderen en jongeren. Zo kan een gepaste behandeling of aangepaste maatregelen hinder voorkomen of verminderen.  

De JGZ-richtlijn 'zien' voor schoolgaanden gidst de CLB in deze taak. De richtlijn bepaalt ook wanneer CLB doorverwijzen voor verder onderzoek.