• A (7)
 • B (4)
 • C (9)
 • D (6)
 • E (6)
 • F (2)
 • G (9)
 • H (8)
 • I (2)
 • J (2)
 • K (4)
 • L (4)
 • M (4)
 • N (2)
 • O (8)
 • P (7)
 • R (3)
 • S (9)
 • T (3)
 • U (1)
 • V (2)
 • Z (3)

Obesitas

Obesitas betekent een toestand van overtollige ‘vet’opstapeling. Bij volwassenen spreekt men van obesitas boven een BMI-waarde van 30 kg/m2. Bij kinderen vanaf 9 jaar tot 18 jaar spreekt men van obesitas bij een geplotte BMI boven de bovenste grijze zone op de Vlaamse groeicurve 2004. Bij jongere kinderen spreekt met van obesitas bij een gewichtsindex van meer dan 140. Obesitas wordt beschouwd als een ‘ziektetoestand’ met rechtstreekse gevolgen voor de gezondheidstoestand en de levensverwachting.

Obstipatie

De diagnose obstipatie wordt gesteld aan de hand van de Rome III-criteria, waarbij ten minste twee van de volgende symptomen bij kinderen aanwezig moeten zijn: 1. Defecatiefrequentie ≤ 2 per week; 2. Fecale incontinentie > 1 episode per week indien zindelijk; 3. Ophouden van ontlasting; 4.Pijnlijke of harde, keutelige defecatie; 5. Grote hoeveelheid ontlasting in luier/toilet; 6. Grote fecale massa in abdomen of rectum.

OCD

OCD staat voor Obsessive Compulsive Disorder of dwangstoornis

Ondergewicht en laag gewicht

Men spreekt van 'ernstig ondergewicht' bij een kind/jongere wanneer de BMI onder de onderste grijze zone op de BMI-curve valt.
Men spreekt van een 'laag gewicht' bij een kind/jongere wanneer de BMI in de onderste grijze zone op de BMI-curve valt.

Opvoeden

Opvoeden ... een kwestie van vallen en vooral terug opstaan? ('Ever tried. Ever failed. No matter. Try again. Fail better.' Samuel Beckett)

Orthopedie

Othopedie is het deel van de geneeskunde dat zich toespitst op de het beendergestel.

Outreachend werken

Outreachend werken: een werkwijze die uitgaat van een actieve benadering en gericht is op het bevorderen van welzijn. Vertrekkend vanuit de participatieve basishouding en zich richtend op kwetsbare doelgroepen die niet of ontoereikend bereikt worden door het huidige dienst-, hulp- en zorgverleningsaanbod. De hulpverlener begeeft zich in hun leefwereld met erkenning van de daar geldende waarden en normen. Met outreachend werken streeft men naar een wederzijdse afstemming tussen de doelgroep, hun netwerk, het maatschappelijk aanbod en de ruimere samenleving (de Maeyer, Dewaele, & Beelen, 2012).

Overgewicht

Overgewicht verwijst naar een relatief teveel aan ‘gewicht’ ten opzichte van de gestalte ongeacht de samenstelling van dit overgewicht. Bij overgewicht kan het relatief teveel aan gewicht afkomstig zijn van overtollige vetopstapeling en/of uitgesproken spierontwikkeling en/of een robuust beendergestel … Bij volwassenen spreekt men van overgewicht vanaf een BMI-waarde van 25 kg/m2. Bij kinderen tussen 9 en 18 jaar spreekt men van overgewicht bij een geplotte BMI in de bovenste grijze zone op de Vlaamse groeicurve 2004. Bij kinderen jonger dan 9 jaar spreken we van overgewicht bij een gewichtsindex tussen 120 en 140 %.