• A (7)
 • B (4)
 • C (9)
 • D (6)
 • E (6)
 • F (2)
 • G (9)
 • H (8)
 • I (2)
 • J (2)
 • K (4)
 • L (4)
 • M (4)
 • N (2)
 • O (8)
 • P (7)
 • R (3)
 • S (9)
 • T (3)
 • U (1)
 • V (2)
 • Z (3)

Eczeem

(Atopisch) eczeem is een langdurige jeukende huiduitslag met afwisselend periodes van verbetering en verslechtering. Komt voor op alle leeftijden, maar is meer frequent op babyleeftijd. Atopisch eczeem is niet besmettelijk. (Bron: UZ Leuven)

Eerstehulp

Eerstehulp is de hulp die, al dan niet in afwachting van professionelen, op verantwoorde wijze door 'leken' kan geboden worden in geval van plotse stoornissen in de gezondheidstoestand van iemand in de omgeving.

Eetstoornis

Eetexpert.be formuleert het als volgt voor kinderen tot 12 jaar: zodra het abnormale eten de gezondheid kan verstoren en een op zichzelf staande problematiek vormt (en dus geen teken of symptoom van een andere stoornis of aandoening) spreken we van een eetstoornis; voor jongeren en volwassenen kan in principe gesproken worden van een eetstoornis wanneer zij in gedachten en gedrag voortdurend bezig zijn met wat ze eten, met hun eigen gewicht of lichamelijk voorkomen. Het afwijkend eetgedrag is wel het meest opvallende kenmerk (hoewel niet steeds observeerbaar), maar mag geen gevolg zijn van een lichamelijke aandoening of een psychose.

Enuresis

Onwillekeurig urine verlies. Indien enkel 's nachts spreekt met van enuresis nocturna. Indien eveneens overdag spreekt met enuresis diurna.

Epilepsie

Epilepsie is een neurologische aandoening, gekenmerkt door het herhaald en spontaan optreden van epileptische aanvallen. Vijf tot 10% van alle mensen  maken tijdens het leven éénmalig een epileptisch insult door. Bij slechts 0,5 tot 1% van de bevolking treden herhaald epileptische aanvallen op en deze personen lijden dus aan epilepsie. Bij epilepsie kunnen de aanvallen bestaan uit een verandering  van het bewustzijn, van de motorische en/of sensoriële functies en/of van het gedrag en emoties. Deze verandering is het gevolg van een plots optredende abnormale neuronale ontlading ter hoogte van de hersenschors.

Executieve functies

Onder executieve functies (EF) worden de hogere controlefuncties van de hersenen verstaan. Het zijn denkprocessen die nodig zijn om activiteiten te plannen en aan te sturen. Je kunt ze zien als een 'dirigent'. Ze helpen bij alle soorten taken. Ze zorgen voor efficiënt, sociaal en doelgericht gedrag.