Infectieziekten lijken soms een lang-geleden-of-ver-weg-verhaal. Dit met dank aan een goed vaccinatieprogramma, essentiële hygiënische maatregelen én de bereidheid van o.a. ouders om deze beide pijlers toe te passen.

Recente uitbraken van infectieziekten onderstrepen het belang van de volgehouden aandacht voor deze maatregelen. De JGZ zet zich in voor een optimale vaccinatiegraad van de jeugd. De JGZ geeft ook aanbevelingen voor gepaste hygiënische maatregelen in het voorkomen en bestrijden van infectieziekten.

Kinderen wassen handen

De JGZ geeft aanbevelingen voor gepaste hygiënische maatregelen in het voorkomen en bestrijden van infectieziekten.

De JGZ adviseert ouders en scholen en maakt afspraken met partners in de zorg.

De JGZ adviseert ouders en scholen:

  • met algemene hygiënische maatregelen om de overdracht van infectieziekten te voorkomen (handhygiëne, hygiëne bij het verzorgen van een wonde, poetsinstructies, toilethygiëne, ...)
  • met specifieke maatregelen in geval een infectieziekte optreedt

Om de verspreiding van een infectieziekte te voorkomen zijn ook goede afspraken met partners in de zorg nodig: de huisarts van de jongere, de arbeidsgeneesheer van de school, de overheid (Team infectieziektenbestrijding van het Agentschap Zorg en Gezondheid).
Zo aangewezen overlegt de JGZ met deze partners.