Niet aangeboren hersenletsel.Niet aangeboren hersenletsel is een hersenletsel ten gevolge van welke oorzaak dan ook. Het is ontstaan na de geboorte en het veroorzaakt een onomkeerbare breuk in de levenslijn. (Bron: Kinderen en jongeren met een niet- aangeboren hersenletsel in het onderwijs. Ziezon, 2009, Martha Krijger en Bianca Vlaar)