• A (7)
 • B (4)
 • C (9)
 • D (6)
 • E (6)
 • F (2)
 • G (9)
 • H (8)
 • I (2)
 • J (2)
 • K (4)
 • L (4)
 • M (4)
 • N (2)
 • O (8)
 • P (7)
 • R (3)
 • S (9)
 • T (3)
 • U (1)
 • V (2)
 • Z (3)

Genderidentiteit

De term ‘genderidentiteit’ verwijst naar het innerlijk gevoel een jongen, een meisje, beide of geen jongen of meisje te zijn. Meestal komt dit overeen met het biologisch geslacht: je wordt geboren met een meisjeslichaam en je voelt je ook meisje/vrouw (en omgekeerd). Je psychologisch geslacht (je genderidentiteit) en je biologisch geslacht (je sekse) vallen dan samen. Maar het kan ook gebeuren dat deze twee stukken van jezelf min of meer in conflict staan. Er is veel diversiteit mogelijk in de beleving van jongen of meisje, man of vrouw zijn. Het is belangrijk om te weten dat dit geen afwijking of ziekte is, maar een normale variatie op het mens-zijn. (Bron: Transgender Infopunt)

Gewichtsindex

De gewichtsindex wordt als volgt berekend: (actuele BMI / p50 BMI) x 100.

Gezichtsscherpte

Gezichtsscherpte of visus is een maat voor het vermogen om twee, dicht bij elkaar gelegen puntenafzonderlijk waar te nemen.

Gilles de la Tourette

Gilles de la Tourette of GTS of Tourettesyndroom of TS wordt gekenmerkt door ongewenste bewegingen en geluiden die men 'tics' noemt. Wanneer er minstens twee motorische en één vocale tic (niet noodzakelijk tezelfdertijd) optreden en dit gedurende een periode van minstens één jaar, dan spreekt men van TS.

Grensoverschrijdend gedrag

Elke vorm van gedrag dat de persoonlijke grens van een ander niet respecteert. Het gedrag kan de vorm aannemen van verbaal, fysiek en/of psychisch geweld en/of kan seksueel grensoverschrijdend zijn.

Gynecomastie

Gynecomastie is een goedaardige ontwikkeling van de mannelijke borstklier die een- of tweezijdig kan optreden. Het kan zich voordoen als een pijnlijke zwelling van de areola (tepelhof) maar evengoed als een pijnloze vergroting van de borstklier.

Handicap

Met handicap wordt bedoeld: elk langdurig en belangrijk participatieprobleem van een persoon dat te wijten is aan het samenspel tussen functiestoornissen van mentale, psychische, lichamelijke of zintuiglijke aard, beperkingen bij het uitvoeren van activiteiten en persoonlijke en externe factoren (Bron: Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap). Personen met een handicap omvat personen met langdurige fysieke, mentale, verstandelijke of zintuiglijke beperkingen die hen in wisselwerking met diverse drempels kunnen beletten volledig, daadwerkelijk en op voet van gelijkheid met anderen te participeren in de samenleving (Bron: Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap - VN 2006).

Hechting

Hechting (attachment) is de duurzame affectieve relatie tussen een kind en één of meer opvoeders. Veilig gehechte kinderen zullen in perioden van stress de nabijheid zoeken van personen aan wie zij zijn gehecht. In een onbekende situatie zijn zulke personen de uitvalsbasis waarvandaan zij de omgeving verkennen. Onveilig gehechte kinderen klampen zich vast aan hun verzorger, of ze gedragen zich juist heel onverschillig en zelfstandig, ongeacht of de situatie stressvol is of niet. Alle kinderen hebben een gehechtheidsrelatie met hun opvoeders, maar onveilig gehechte kinderen krijgen veel vaker te kampen met leer- of relatieproblemen, zijn lastig aanspreekbaar, en ontwikkelen een laag gevoel voor eigenwaarde. (Bron: Wikipedia 2016)

Heupdysplasie

Heupdysplasie is een aangeboren misvorming van de heup, waarbij de heupkop onvoldoende wordt vastgehouden door de heupkom. (Andere namen: congenitale heupdysplasie, evolutieve heupdysplasie)