Gezichtsscherpte of visus is een maat voor het vermogen om twee, dicht bij elkaar gelegen puntenafzonderlijk waar te nemen.