De master-na-master in de jeugdgezondheidszorg is een interuniversitair georganiseerde opleiding voor artsen. De opleiding is gericht op beroepstaken binnen de preventieve gezondheidszorg voor kinderen en jongeren.


Meer info over de opleiding, vind je via de organiserende universiteiten (KU Leuven, U Antwerpen, U Gent, VU Brussel).

EINDWERKEN MANAMA JGZ

Met dank aan de studenten die de ManaMa doorliepen, vind je hier de theses ter inzage.

Academiejaar 2021-2022

 • Een studie naar de opvolging en beleving van een doorverwijzing voor grote gestalte bij het CLB onderzoek op de leeftijd van 11 jaar
  Heidi Castryck
  Promotor: Prof. dr. Jean De Schepper - Co-promotor: Dr. Katelijne Van Hoeck
 • Onderzoek naar de kennis en attitudes rond HPV-vaccinatie bij jongeren en hun ouders
  Mara Craps
  Promotor: Prof. dr. Heidi Theeten
 • De vaccinatiestatus van minderjarige asielzoekers, verblijvend in opvangstructuren in Vlaanderen. Een kwalitatief onderzoek naar het perspectief van de
  opvangstructuren
  Tine Peeters
  Promotor: Prof. dr. Heidi Theeten - Co-promotor: Prof. dr. Hilde Bastiaens
 • De CLB-arts: burn-out, bore-out of bevlogen?
  Elke Van den Bergh
  Promotor: Prof. dr. Heidi Theeten - Co-promotor: Dr. Katelijne Van Hoeck

JGZ2022 - Juni - Heidi Castryck.pdf

Finale_Thesis_Dr_Mara_Craps.pdf

JGZ2022 - Juni - Tine Peeters.pdf

JGZ2022 - Juni - Elke Van den Bergh.pdf

Academiejaar 2020-2021

 • Pulsoxymetrie als screening voor kritische congenitale hartdefecten. De huidige praktijk in Vlaanderen
  Ria Cornelissen
  Promotor: Prof. dr. Karel Allegaert
 • De impact van de coronapandemie op de vaccinatiegraad voor HPV binnen Vrij CLB Aalst
  Soetkin De Brucker
  Promotor: Prof. dr. Heidi Theeten
 • Bevraging van het emotioneel welbevinden bij leerlingen van het derde jaar secundair onderwijs
  Kimm Dupont
  Promotor: Prof. Guido Van Hal – Co-promotor: Prof. Inge Glazemakers
 • De overwegingen en reacties van ouders ten aanzien van doorverwijzing van hun kind wegens obesitas door het CLB
  Froukje Kafeja
  Promotor: Prof. dr. Hilde Bastiaens - Co-promotor: Dr. Katelijne Van Hoeck
 • De huidige praktijken in Vlaanderen van vitamine K-profylaxe bij de geboorte en in de eerste levensmaanden
  Kirsten Keiren
  Promotor: Prof. dr. Karel Allegaert – Co-promotor: Prof. Dr. Myriam Van Winckel
 • Vitamine D suppletie bij jongeren
  Chaimae Post
  Promotor: Prof. dr Myriam Van Winckel
 • Het mondonderzoek tijdens het systematisch contactmoment in de CLB-setting.
  Ines Van Troyen
  Promotor: Prof. dr. Dominique Declerck

Masterproef 2021 juni Ria Cornelissen.pdf

Masterproef 2021 Soetkin De Brucker.pdf

Masterproef 2021 Kimm Dupont.pdf

Masterproef 2021 juni Froukje Kafeja.pdf

Masterproef 2021 juni Kirsten Keiren.pdf

Masterproef 2021 Chaimae Post

Masterproef 2021 juni Ines Van Troyen.pdf

Academiejaar 2019-2020

 • Buikkrampen bij 0-6 maanders: kwalitatief onderzoek bij Kind en Gezin 
  Eva De Smet
  Promotor: Prof. dr. Hilde Bastiaens - Co-promotor: Dr. Liesbet Vergauwen
   
 • Genderwelzijn bij Limburgse Kinderen en Jongeren  (samenvatting in afwachting van fiat vrijgave data)
  Ieke Duyvendak en Peter Pulings
   
 • Flexitarisme en jeugdgezondheidszorg
  Eva Peirsman
  Promotor: Prof. dr. Stefaan De Henauw - Co-promotor: Dr. Nathalie Michels
   
 • Onderzoek naar HPV-vaccinatiegraad na het eerste jaar HPV-vaccinaties bij jongens
  Hanne Crèvecoeur
  Promotor: Prof. dr. Corinne Vandermeulen - Co-promotor: Dr. Mathieu Roelants

masterproef_buikkrampen_eva_de_smet.pdf

samenvatting_genderwelzijn_bij_limburgse_kinderen_en_jongeren_duyvendak_pulings.pdf

2020_flexitarisme_epeirsman_samenvatting.pdf

thesis_jeugdgezondheidszorg_hanne_crevecoeur.pdf

Academiejaar 2018-2019

 • Vlaamse referentiecurven van antropometrische parameters van abdominale vetmassa bij kinderen.
  Sarah Begyn
  Promotor: Prof. dr. J. De Schepper – Co-promotor: M. Roelants
   
 • Inhaal vaccinatieschema voor jong schoolkind en adolescent,Is er nood aan aanpassingen?
  Literatuurstudie.

  Mokhles Ben Ali
  Promotor: Prof. Dr. Theeten Heidi
   
 • Interventies voor het verbeteren van de executieve functies bij kinderen met cerebrale parese – een systematische review.
  Evi Eggers
  Promotor: Prof. dr. E. Ortibus – Co-promotor: Dr. F. De Boeck
   
 • De kennis over en de attitude tegenover stimulerende medicatie als ‘leerpil’ bij jongeren in de hogere jaren van het middelbaar.
  Maya Thys
  Promotor: Prof. dr. G. Van Hal – Co-promotor: S. De Bruyn
   
 • Criteria voor verhoogde kinderbijslag: wat zijn de knelpunten in het huidige beoordelingsinstrument.
  Leen De Mûelenaere en Sabrina Munters
  Promotor: Prof. dr. Jo Lebeer – Co-promotores: Julie Vinck & Dr. Cécile Guérin

masterpaper_sarah_begyn_finaal.pdf

2019_januari_mokhles_benali.pdf

20190516masterproef_evi_eggers.pdf

masterproef_jgz_-_maya_thys.pdf

masterproef_munters_de_muelenaere_definitief_18082019_-_sept_2019.pdf

Academiejaar 2017-2018

 • Predictie van versnelde gewichtstoename in de eerste 6 levensmaanden bij ad term geboren kinderen.
  Dr. Eva Cosyn
  Promotor: prof. dr. J. De Schepper – Copromotores: prof. M. Roelants en dr. N. De Ronne
   
 • Invloed van de doorverwijzende hulpverlening op de duur van opvolging en de gewichtsevolutie in een ambulante multidisciplinair obesitasprogramma voor kinderen en jongeren.
  Dr. Sofie De Bondt
  Promotores: dr. I. Gies, prof. dr. J. De Schepper
   
 • Vitamine D suppletie bij kleuters in Vlaanderen: in welke mate worden de huidige aanbevelingen nageleefd? 
  Dr. Annelies De Groote
  Promotor: prof. dr. J. De Schepper - Copromotores: dr. N. De Ronne en dr. H. Puype
   
 • Samenwerken met kansarme gezinnen rond psychosociale problemen, een kwalitatief onderzoek bij de CLB medewerkers in Ronse 
  Dr. Linde Gevaert
  Promotor: prof. dr. A. Janssen – Copromotor: dr. K. Van Hoeck
   
 • Kennis en ervaring van CB-artsen  bij de begeleiding van borstvoeding.  
  Dr. Katrien Jacobs
  Promotor: prof. dr. H. Bastiaens
   
 • Anticonceptie en veilig vrijen bij leerlingen uit de derde graad secundair onderwijs: een studie rond kennis en gedrag bij leerlingen en kennis van hun leerkrachten.    
  Dr. Steffi Oosterlinck
  Promotor: prof. dr. L. Peremans
   
 • Onderzoek naar de haalbaarheid van de SPIN-test in het buitengewoon onderwijs.
  Dr. Margriet Pintelon
  Promotor: prof. dr. K. Hoppenbrouwers – Copromotor: dr. C. Guérin
   
 • Kwaliteitsverbeteringsproject: Inhaalvaccinaties bij anderstalige nieuwkomers in CLB Ami2.
  Dr. Elise Van Campen
  Promotor: prof. dr. H. Theeten
   
 • Kennis en ervaring van CB-artsen betreffende koemelkwitallergie bij de zuigeling.
  Dr. Kim Van den Zegel
  Promotor: prof. dr. H. Bastiaens – Copromotores: prof. dr. D. Bullens, prof. dr. G. Van Hal
   
 • Visie van ouders op constipatie bij zuigelingen.
  Dr. Sarah Vander Plaetsen
  Promotor: prof. dr. M. Van Winckel
   
 • Onderzoek naar de attitude van CLB-verpleegkundigen tegenover vaccinatie.  
  Dr. Elke Van Steenberge
  Promotor: prof. dr. K. Hoppenbrouwers - Copromotor: dr. A. Van Lander

masterproef_jeugdgezondheidszorg_evacosyn.pdf

masterproef_jgz_sofiedebondt.pdf

masterproefdegrooteannelies_2018-05-15.pdf

manama_jeugdgezondheidszorg_kansarmoede_-_linde_gevaert.pdf

20180516_kennis_en_ervaring_van_cb-artsen_bij_de_begeleiding_van_borstvoeding_katrien_jacobs.pdf

inhaalvaccinaties_bij_anderstalige_nieuwkomers_in_clb_ami2_1_-_elise_van_campen.pdf

eindwerk_van_den_zegel_kim.pdf

onderzoek_naar_de_attitude_van_clb-verpleegkundigen_tegenover_vaccinatie_elke_van_steenberge.pdf

Academiejaar 2016 - 2017

 • Ontwikkeling van referentiecurves voor kniehoogte van kinderen met Cerebrale Parese in Vlaanderen.
  Dr. Heidelinde Allemon
  Promotor: prof. dr. Els Ortibus - Copromotores: dr. Mathieu Roelants – prof. dr. J. De Schepper
   
 • Hoe toegankelijk is onze (jeugd)gezondheidszorg voor anderstalige nieuwkomers? Ervaringen van begeleiders en hulpverleners met doorverwijzing van OKANleerlingen vanuit het preventief medisch consult.
  Dr. Sarah De Baere 
  Promotor: prof. dr. G. Van Hal
   
 • Jeugdgezondheidszorg in het CLB voor anderstalige nieuwkomers in het secundair onderwijs: een kwaliteitsverbeterend onderzoek in het GO! CLB Dendermonde.
  Dr. Machteld De Bock
  Promotor: prof. dr. A. Jansen – Copromotor: dr. A. Vanlander
   
 • Het eerste CLB-kleuterconsult: een nieuwe methode voor risico-inschatting voor de verpleegkundige. 
  Dr. Sarah De Bolle 
  Promotor: prof. dr. K. Hoppenbrouwers - Copromotores: mevr. M. Bulcke en dr. K. Van Hoeck
   
 • De rol van de pubertaire ontwikkeling op de beoordeling van overgewicht.
  Dr. Maarten Meulenbroek
  Promotor: prof. dr. K. Hoppenbrouwers - Copromotor: dr. M. Roelants
   
 • To adapt an EBMPracticeNet guideline: A consensus on school scoliosis screening in Flanders.
  Dr. Shoo Yee Wong
  Promotor: prof. dr. L. Peremans
   
 • OKAN en het preventief medisch onderzoek: Hoe ervaren OKAN-leerlingen de toegankelijkheid van de eerstelijnsgezondheidszorg en de ondersteuning van het CLB.
  Dr. Joke Hertogen
  Promotor: prof. dr. G. Van Hal
   
 • De evaluatie van de motorische ontwikkeling van 4- en 5-jarige kleuters binnen de Centra voor Leerlingenbegeleiding in Vlaanderen.
  Dr. Alexandra Seghers
  Promotor: prof. dr. Anna Jansen - Copromotor: prof. dr. G. Van Hal
   
 • Welke rol speelt groepsimmuniteit in het beslissingsproces bij ouders om hun kinderen (niet) te laten vaccineren? Rationeel handelen vs altruïsme? 
  Dr. Nikea Sannen 
  Promotor: prof. dr. H. Theeten – Copromotor: F. Verelst
   
 • Urinaire incontinentie bij kinderen met een verminderd verstandelijk functioneren.
  Dr. Eline De Jonghe 
  Promotor: prof. dr. Jo Lebeer
   
 • Vergelijkend onderzoek van drie signaliseringsinstrumenten voor het detecteren van taal-en spraakontwikkelingsproblemen op de leeftijd van 24 maanden: de N-CDI’s korte vormen, het luik communicatie van de ASQ en de SNEL.
  Dr. Aurélie Davy
  Promotor: prof. dr. K. Hoppenbrouwers - Copromotores: dr. C. Guérin, dr. M. Roelants, prof. dr. I. Zink
   
 • De ‘gezondheidscheck’, onderzoek naar de haalbaarheid voor het toepassen van een online vragenlijst bij Vlaamse jongeren.
  Dr. Caroline Van Damme en dr. Nelly Vandewalle
  Promotor: prof. dr. K. Hoppenbrouwers - Copromotores: dr. A. Vanlander, dr. A. Devriendt

masterproefjeugdgezondheidszorgallemonheidelinde_sept2017.pdf

masterproef_sarah_de_baere_sept2017.pdf

masterproef_machteld_de_bock_na_turnitin.pdf

eindwerk_maarten_meulenbroek_goed_sept2017.pdf

20170512_volledige_masterproef_-_joke_hertogen.pdf

mp_alexandra_seghers.pdf

stageplaatsen_clb_-_nikea_sannen.pdf

urinaire_incontinentie_bij_kinderen_met_een_verminderd_verstandelijk_functioneren_masterproef_eline_de_jonghe.pdf

masterproef_aurelie_davy_.pdf

masterproef_caroline_van_damme_nelly_vandewalle.pdf

Academiejaar 2015 - 2016

 • Bepaling van de vaccinatiegraad in de British School of Brussels.
  Dr. Charlotte Baes 
  Promotor: prof. dr. K. Hoppenbrouwers
   
 • Prevalentie, risicofactoren en beschermende factoren van opzettelijk zelfbeschadigend gedrag bij Vlaamse adolescenten in 2000 en 2015.
  Dr. Elke Vanderstraeten 
  Promotor: prof. dr. G. Portzky - Copromotor: R. van Landschoot
   
 • Het beleid van de CLB-arts bij leerlingen met menstruatiepijn.
  Dr. Annelies Van Roy 
  Promotor: prof. dr. A. Jansen
   
 • Houding, opvattingen en noden van Vlaamse leerkrachten lager onderwijs omtrent het onderwijzen van intellectueel hoogbegaafde leerlingen.
  Dr. Karlein Debaene
  Promotors: prof. dr. L. Peremans en prof. dr. K. Verschueren
   
 • Kennis en verwijsbeleid van CLB-artsen, kinderneurologen en kinder- en jeugdpsychiaters omtrent het Klinefelter syndroom.
  Dr. Merel Van Neste en dr. Daniëlle Wehlou
  Promotor: prof. dr. J. De Schepper - Copromotor: dr. Inge Gies
   
 • Het bevragen van leefgewoonten aan leerlingen uit het derde jaar secundair onderwijs. Een kwaliteitsverbeterend project in het Vrij CLB Roeselaere.
  Dr. Maarten Biesbrouck
  Promotor: prof. dr.  Anna Jansen
   
 • Evaluatie van de haalbaarheid van systematische gestandaardiseerde ouderbevraging met de Ages and Stages Questionnaires bij de opvolging van de algemene ontwikkeling van peuters op de leeftijd van 24 maanden in het kader van het consultatiebureau van K&G.
  Dr. Nele Bracke
  Promotor: prof. dr.  Karel Hoppenbrouwers - Copromotor: dr. Cécile Guerin
   
 • Evaluatie van het proefproject “ouders mee op consult tweede kleuterklas” in het Vrij CLB Tienen.
  Dr. Caroline Debuysscher
  Promotor: prof. dr. Karel Hoppenbrouwers - Copromotor: dr. L. Claes
   
 • Vroegdetectie van opvoed- en ontwikkelingsproblemen bij kinderen van 18 maanden.  Haalbaarheidsstudie naar het gebruik van SPARK binnen K&G.
  Dr. Maaike Deschoemaeker
  Promotor: prof. dr.  Karel Hoppenbrouwers - Copromotores: Ingrid Staal en dr. Katelijne Van Hoeck
   
 • Signalering van psychosociale problemen bij leerlingen van het derde jaar van het secundair onderwijs: een haalbaarheidstudie.
  Dr. Kristel Kluppels
  Promotor: prof. dr.  Karel Hoppenbrouwers - Copromotor: prof. Gwendolyn Portzky
   
 • Beoordeling van de regelmaat en frequentie van de menstruele cyclus bij tieners en adolescenten binnen de jeugdgezondheidszorg.  Literatuuronderzoek en bevraging bij CLB-artsen in Vlaanderen.
  Dr. An Van Haute
  Promotor: Prof. dr. Jean De Schepper - Copromotor: dr. Mireille Merckx
   
 • Een praktijktoetsing binnen CLB-setting van de meerwaarde van een systematische gehoorscreening via audiometrie op schoolgaande leeftijd (5-6j), na een neonatale gehoorscreening.
  Dr. Verveckken Annemie
  Promotor: prof. dr. Karel Hoppenbrouwers - Copromotor: dr. Cécile Guerin

masterproef_jgz_karlein_debaene_2016.pdf

masterproef_wehlouvanneste.pdf

masterproef_maarten_biesbrouck_sept2016.pdf

masterproef_nele_bracke_2016.pdf

masterproef_debuysscher_2016.pdf

masterproef_anvanhaute_2016.pdf

Academiejaar 2014 - 2015

 • Evaluatie van de impact van otitis media met effusie bij de toepassing van het nieuwe gehoorscreeningsprotocol bij kinderen in het eerste leerjaar. 
  Dr. Véronique Delien 
  Promotor: prof. dr. K. Hoppenbrouwers - Copromotor: dr. C. Guérin 
   
 • Neemt de ernst van overgewicht of obesitas af bij jongeren met een mentale beperking die het stippendieet volgen? 
  Dr. Sofie Dewaegenaere 
  Promotor: prof. dr. S. De Henauw
   
 • Wat doet de CLB-arts bij het vaststellen van een hartgeruis bij een 5-jarig kind: een kwaliteitsverbeterend project. Het medisch schoolonderzoek bij 5-jarige kinderen op het CLB: voor welke aanbevelingen is er evidentie in 2015?
  Dr. Manuel Decoene
  Promotor: prof. dr. L. Peremans
   
 • Studie rond houding van vaccinatoren t.o.v. weigering/twijfel over vaccinatie bij het jonge kind: "weerspiegelt de houding van artsen t.o.v. vaccins zich in hun gedrag t.o.v. weigeraars en twijfelaars van vaccinatie?"
  Dr. Juliette Lecot 
  Promotor: prof. dr. H. Theeten - Copromotor: prof. dr. K. Van Herck 
   
 • Prevalentie en ernst van emotionele problemen en gedragsproblemen bij mannelijke adolescenten met borstopzetting.
  Dr. Els Van Hoof 
  Promotors: prof. dr. J. De Schepper en prof. dr. J. Vanderfaeillie 
   
 • Motivatie van studenten om voor jeugdgezondheidszorg te kiezen: een kwalitatief onderzoek. 
  Dr. Liesbeth Deblock
  Promotors: prof. dr. L. Peremans en prof. dr. H. Bastiaens   

masterproef_veronique_delien_sept2015.pdf

Academiejaar 2013 - 2014

 • Een kwaliteitsbevorderend project: Verbetering van de resultaatsbrief aan ouders na onderzoek van hun kind. 
  Dr. Kathleen Van Reet
  Promotor: prof. dr. Anna Jansen
   
 • CLB-arts: Hot or Not? Een onderzoek naar jobaantrekkelijkheid. 
  Dr. Leen Verbraeken
  Promotors: prof. dr. Lieve Peremans, prof. dr. Hilde Bastiaens
   
 • Oppuntstelling van een monitoringsinstrument voor gezondheid en gezondheidsgedrag voor leerlingen van type 1 in opleidingsvorm 3 van het buitengewoon onderwijs. 
  Dr. Ann Boons 
  Promotors: dr. Tinneke Moyson, dr. Carine Vereecken 
   
 • Schoolgaande kinderen en spina bifida: evaluatie van hun functioneren in het ICF-kader. 
  Dr. Anja Christens
  Promotor: prof. dr. Karel Hoppenbrouwers - Copromotores: dr. Inge Van Trimpont en dr. Katrien Janssens
   
 • Het medisch schooltoezicht bij 13-jarigen. Richtlijn voor goede medische praktijkvoering. 
  Dr. Bianca Willekens 
  Promotor: prof. dr. Lieve Peremans
   
 • Kwalitatief onderzoek naar beïnvloedende factoren van het eetgedrag van het jonge kind.
  Dr. Lies Windey
  Promotor: prof. dr. Hilde Bastiaens 

eindwerk_kathleen_van_reet_2014.pdf

clb-arts-_hot_or_not_leen_verbraeken_2014.pdf

thesis_anja_christens_sept2014.pdf

Academiejaar 2012 - 2013

 • Mondgezondheid bij jonge kinderen. Een kwaliteitsverbeterend onderzoek naar mondgezondheid bij kleuters en kinderen van het eerste leerjaar in een basisschool te Stabroek. 
  Dr. Caroline Piette
  Promotor: prof. dr. L. Peremans
   
 • Vaccinatie vanaf de schoolleeftijd, welke rol kan het CLB spelen om een optimale vaccinatiegraad te halen? 
  Dr. Jozef Beirnaert
  Promotor: prof. dr. L. Peremans
   
 • Validatie van lichaamssegment-metingen ter bepaling van de lichaamslengte en gradering van de voedingstoestand op basis van antropometrische metingen bij kinderen en jongeren met een cerebrale parese
  Dr. Fien Geeraert 
  Promotor: prof. dr. J. De Schepper - Copromotor: prof. dr. P. Prinzie 
   
 • Gehoorschade door luide muziek bij leerlingen van het 1ste jaar secundair onderwijs. 
  Dr. An Lelièvre
  Promotor: prof. dr. Hilde Bastiaens
   
 • De attitude van Vlaamse adolescenten in verband met borstvoeding. 
  Dr. Fourieka Reyneke 
  Promotor: prof. dr. Myriam Van Winckel 
   
 • Overgewicht en obesitas bij kinderen van Belgische en niet-Belgische afkomst: een cross-sectioneel onderzoek. 
  Dr. Liesbet Diliën
  Promotor: prof. dr. Stefaan De Henauw - Copromotor: dr.Isabelle Sioen
   
 • Samenwerking tussen CLB en de lokale huisartsen: een knelpuntanalyse.
  Dr. Eveline De Coster
  Promotor: prof. dr. L. Peremans - Copromotores: dr. Stéphanie De Maesschalck en dr. Hans Vandelannoote
   
 • Aanpak bij een vermoeden van kindermishandeling en primaire preventie van kindermishandeling in het kader van jeugdgezondheidszorg.
  Dr. Marjan Dierickx 
  Promotor: prof. dr. L. Peremans - Copromotor: dr. Nathalie Claes
   
 • Gewicht gerelateerde kwaliteit van leven bij adolescenten met overgewicht en obesitas. 
  Dr. Hilde Princen 
  Promotor: prof. dr. L. Peremans - Copromotor: dr. Ann De Roo 
   
 • Invloed van opvoedingsstijl op het gezondheidsgedrag van kinderen.
  Dr. Nele Philips 
  Promotor: prof. dr. Stefaan De Henauw - Copromotor: dr. Isabelle Sioen 
   
 • Is er een verband tussen de gezinscontext en de deelname van adolescenten aan gestructureerde vrijetijdsactiviteiten?
  Dr. Ine Van Damme en Dr. Ellen Van Belle 
  Promotor: prof. dr. Myriam Deveugele - Copromotor: dr. An Katrien Sodermans    

thesis_caroline_piette_2013.pdf

thesis_jos_beirnaert_2013.pdf

thesis_fien_geeraert_2013.pdf

thesis_an_lelievre_2013.pdf

thesis_eveline_de_coster_2013.pdf

Academiejaar 2011 - 2012

 • "Project Jongeren": Ontwikkeling van een evaluatie-instrument in het kader van infosessies in middelbare scholen rond alcoholgebruik. Een procesevaluatie.
  Dr. Anneleen Michiels
  Promotor: prof. dr. G. Van Hal - Copromotor: Mevr. Agnes Vercauteren
   
 • Procesevaluatie van een digitaal advies-op-maat met betrekking tot tabakspreventie en rookstop bij jongeren in de tweede graad BSO-TSO.
  Dr. Delphine Magniette
  Promotor: prof.dr. L.Maes - Copromotor: Dr. A. Hublet
   
 • Diagnosecriteria van "failure tot thrive" toegepast op de groeigegevens van de geboortecohort JOnG! 
  Dr. Bénédicte Melis 
  Promotor: prof.dr. K. Hoppenbrouwers - Copromotores: Dr.Cécile Guérin en Mr. Mathieu Roelants 
   
 • De zorg rond obese kinderen in de Brusselse lagere scholen: een kwaliteitsverbeterend onderzoek in het CLB.
  Dr. Els Van Assche 
  Promotor: prof.dr. A. Jansen - Copromotor: Dr.L. Peremans 

masterproef_benedicte_melis_2012.pdf

Academiejaar 2010 - 2011

 • Toepassen van (inter-)nationale verwijscriteria voor kleine lichaamslengte en voor groot of snel groeiend hoofd op de groeigegevens van de Vlaamse geboortecohorte JOnG! 
  Dr. Eva Michiels en Charlie Verpoort
  Promotor: prof.dr. Karel Hoppenbrouwers - Copromotores: dr. Cécile Guérin en dhr. Mathieu Roelants 
   
 • Kwalitatief onderzoek naar het zelfbeeld bij lagere schoolkinderen met developmental coordination disorder (DCD).
  Dr. Hilde Provoost 
  Promotor: prof.dr. H. Van Waelvelde - Copromotor: dr. S. Vandevelde 
     
 • Brachycefalie en Plagiocefalie: Zijn visuele perceptieschalen een betrouwbaar instrument om de ernst te bepalen van schedelvervorming. 
  Dr. Sabine Rymenants 
  Promotor: prof.dr.Karel Hoppenbrouwers - Copromotores: dr. Cécile Guérin en dr. Els Ortibus 
     
 • Hoe ervaren jongeren hun overgewicht of obesitas? Een kwalitatief onderzoek.
  Dr. Bart Jacobs
  Promotor: prof. dr.Lieve Peremans 
     
 • Onderzoek naar beïnvloedende factoren van het geven van borstvoeding aan zuigelingen in Vlaanderen. 
  Dr. Anoek Op den Kamp 
  Promotor: prof.dr.Karel Hoppenbrouwers - Copromotores: dr. Cécile Guérin en dhr. Mathieu Roelants
     
 • De kwaliteit van de verplichte medische consulten - in het kader van preventieve gezondheidszorg in de centra voor leerlingenbegeleiding - meten vanuit het perspectief van de leerling: ontwikkelen van ervaringsvragenlijst.
  Dr. Joke Hendrickx 
  Promotor: prof.dr.W. Sermeus 
     
 • De Mexicaanse griep. Een terugblik op de pandemie en de stem van het CLB. Een kwalitatief onderzoek. 
  Dr. Inderadjaja Nico
  Promotor: prof. dr. Marc Van Ranst 

masterproef_charlie_verpoort_en_eva_michiels_2011.pdf

masterproef_bartjacobs_2011.pdf

Academiejaar 2009 - 2010

 • Studie van de vaccinatiegraad bij anderstalige nieuwkomers in het stedelijk lager onderwijs Antwerpen (schooljaren 2008-2009 en 2009-2010).
  Dr. Ann De Roo
  Promotor: prof. dr.  Pierre Van Damme - Copromotor: Min Panier (Directeur SCLBA) en dr.Heidi Theeten
   
 • Integratie van een kind met kanker in het onderwijs: deelproject voor het ontwikkelen van een draaiboek voor CLB's.
  Dr. Sofie Tollet
  Promotor: prof. dr. Karel Hoppenbrouwers  -  Copromotores: prof. dr. Anne Uyttebroeck en dr. Inge Van Trimpont
   
 • Beleid bij zuigelingen van moeders die draagster zijn van HBsAg: Evaluatie van een aanbeveling.
  Dr. Elisabeth Gielis
  Promotor: prof. dr.  Pierre Van Damme - Copromotor: dr. Heidi Theeten
   
 • Handmotoriek bij kinderen van 8 maanden: is er een verschil tussen spontaan verwekte kinderen en kinderen verwekt na medische tussenkomst? 
  Dr. Alice Robbens
  Promotor: prof. dr. Karel Hoppenbrouwers - Copromotor: dr. Nancy Devogelaer 
     
 • Lopen kinderen met overgewicht / obesitas meer schoolachterstand op dan kinderen zonder overgewicht / obesitas?
  Dr. Ingrid Verstichel 
  Promotor: prof. dr. Karel Hoppenbrouwers - Copromotor: dr. K. Van Hoeck 

masterproef_ann_de_roo_juni2010.pdf

Academiejaar 2008 - 2009

 • Integratie van kinderen met artritis in het gewone onderwijs. Een bevraging van schoolgaande kinderen met artritis en hun ouders.
  Dr. Katleen Abrahams 
  Promotor: prof. dr. Karel Hoppenbrouwers en  prof. dr. Carine Wouters - Copromotor: dr. I. Van Trimpont 
   
 • Een nieuwe aanbeveling voor audiometrisch onderzoek in de 2de kleuterklas. Een haalbaarheidsonderzoek.
  Dr. Hilde Desmidt
  Promotor: prof. dr. Karel Hoppenbrouwers - Copromotores: dr. C. Guérin en dr. K. Van Doorslaer
    
 • Hoogbegaafde jongeren en depressie.
  Dr. Ciska Pieters
  Promotor: prof. dr.  Jo Lebeer - Copromotor: dr. Tessa Kieboom
   
 • De aanpak van de mazelenepidemie in Antwerpen anno 2007-2008 in het CLB: een analyse uit de praktijk. 
  Dr. Carina Asnong
  Promotor: prof. dr. Pierre Van Damme - Copromotores: dr. Koen Van Herck  en mevr. M. De Becker
   
 • De rol van de CLB-arts in de aanpak van rookgedrag bij astmatische meisjes en jongens van het eerste en derde jaar secundair onderwijs. 
  Dr. Petra Vantorre
  Promotor: prof. dr. Lea Maes - Copromotor: dr. Anne Hublet 

Academiejaar 2007 - 2008

 • Handhygiëne bij kleuters op school. 
  Dr. Helena Chovanova
  Promotor: prof. dr. AM Depoorter - Copromotores: prof. dr. J. Vandevoorde en prof. dr. P. Claes 
   
 • Het sociaal wenselijk antwoorden bij adolescentenenquêtes.
  Dr. B. Verstraete
  Promotor: prof. Dr. L. Maes - Copromotor: lic. A. Hublet  

eindwerk_helena_chovanova_2008.pdf

eindwerk_b_verstraete_2008.pdf

Academiejaar 2006 - 2007

 • Vroegtijdige detectie van taal- en spraakontwikkelingsstoornissen in het CB.
  Dr. Birgit Duytschaver 
  Promotor: prof. dr. Prof. Dr. Paul De Cock - Copromotor: prof. Inge Zink 
     
 • De toepasbaarheid van de Landolt C test bij visusonderzoek op 3 jaar en 9 maanden op het consultatiebureau in Zeeuw-vlaanderen.
  Dr. Vanessa Verschuere 
  Promotor: prof. dr. K. Hoppenbrouwers - Copromotor: dr. C. Guérin 
     
 • Determinanten van nutritionele kennis van adolescenten en de correlatie met hun lichaamssamenstelling.
  Dr. Helga Rogge
  Promotor: prof. dr. De Henauw - Copromotor: Tineke De Vriendt 
   
 • Het  onderzoek van de pubertaire ontwikkeling tijdens het CLB-consult in het secundair onderwijs: hoe beleven de jongeren het?
  Dr. Marie Boonen
  Promotor: prof. dr. K. Hoppenbrouwers - Copromotor: Dr. K. Van Hoeck 
    
 • Een evaluatie van preventiestrategieën voor overgewicht en obesitas bij jonge kinderen.
  Dr. Lisbeth Van de Broek 
  Promotor: prof. dr. K. Hoppenbrouwers
    
 • Spiritualiteit en gezondheid bij de adolescent.
  Dr. Ria Wouters
  Promotor: prof. dr. AM Depoorter
    
 • Van Kind en Gezin naar CLB, ouders mee op kleuterconsult: een analyse van voor- en nadelen.
  Dr. Sofie Besaen
  Promotor: prof. dr. M. Deveugele 
     
 • Mogelijkheden en beperkingen van een motorische evaluatie bij vier- à vijfjarige kinderen ter gelegenheid van het algemeen preventief consult.
  Dr. Nancy Devogelaer 
  Promotor: prof. dr. P. De Cock
    
 • Beschrijvend onderzoek naar de werking van het CLB bij een hulpaanvraag over de taalontwikkeling van een kleuter.
  Dr. Marleen D'haene 
  Promotor: prof. dr. P. De Cock 
     
 • Spelen omgevingsfactoren een mediërende rol in het ontstaan van het persisterende wheezing fenotype? 
  Dr. Rianne Terwijn
  Promotor: prof. dr. K. Desager 
     
 • Vroegtijdige detectie van taal- en spraakontwikkelingsstoornissen in het CLB.
  Dr. Myriam Uyttenhove
  Promotor: prof. dr. G. Lichtert 

masterproef_vanessa_verschuere_2007.pdf

eindwerk_helga_rogge.pdf

eindwerk_marie_boonen_2007.pdf

eindwerk_ria_wouters_2007.pdf

Academiejaar 2005 - 2006

 • Gastro-oesofagale reflux en regurgitaties bij zuigelingen: een verkennend onderzoek.
  Dr. Marilou Coenen
  Promotor: prof. dr. M. Van Winckel 
    
 • Feedback vanuit de COS over het van Wiechenonderzoek als instrument voor vroegtijdige opsporing van ontwikkelingsstoornissen op het consultatiebureau.
  Dr. An De Baerdemaeker
  Promotor: prof. dr. P. De Cock 
    
 • Roken bij adolescenten met astma: een kwalitatief onderzoek met bevraging van CLB-artsen, huisartsen en specialisten.
  Dr. Heidi Declercq en dr. Charlotte Ryheul
  Promotor: prof. dr. L. Maes 
    
 • Onderzoek naar het verband tussen sociodemografische variabelen en de voedingsinname bij kleuters (3-6j) in Vlaanderen.
  Dr. Karen De Leeneer en dr. Eva Wittevrongel
  Promotor: prof. dr. S. De Henauw 
    
 • De invloed van de naaldlengte op de incidentie van nevenwerkingen bij de routinevaccinatie met de derde dosis hepatitis B-vaccin bij adolescenten (11-14 jaar).
  Dr. Bieke Desplenter
  Promotor: prof. dr. P. Van Damme 
    
 • Onderzoek naar de waarde van een verkorte Ishiharatest bij de opsporing van kleurzinafwijkingen bij kinderen van het eerste leerjaar.
  Dr. Els Desseyn
  Promotor: prof. dr. K. Hoppenbrouwers
    
 • Leidt kennisverhoging van ADHD bij leerkrachten uit het secundair tot een waarneembare wijziging in hun aanpak?
  Dr. Marleen Petermans
  Promotor: prof. dr. G. Lichtert
    
 • Evaluatie van de praktische toepassing van de standaard groei en pubertaire ontwikkeling in de centra voor leerlingenbegeleiding. Evaluatie van een richtlijn "late of vertraagde puberteit".
  Dr. Kristin Van de Moortel
  Promotor: prof. dr. K. Hoppenbrouwers
    
 • De zin of onzin van tuberculosescreening bij nieuwkomers via scholen.
  Dr. Veerle Van Der Smissen
  Promotor: prof. dr. M. van Sprundel
    
 • Prevalentie en psychosociale impact van pubertaire gynecomastie.
  Dr. Liesbeth Walpot
  Promotor: prof. dr. M. Craen 
    
 • Risicofactoren in het ontstaan van astma en allergie.
  Dr. Riet Breesch 
  Promotor: prof. dr. K. Desager
    
 • Determinanten van mondgezondheid bij jonge kinderen.
  Dr. Tine Cornelissen 
  Promotor: prof. dr. Dominique Declerck 
    
 • De invloed van astma op de schoolloopbaan van jonge kinderen.
  Dr. Catherine Debelle 
  Promotor: prof. dr. K. Hoppenbrouwers 
     
 • Kennis en gebruik van (nood)anticonceptie bij jongeren.
  Dr. Mieke De Boeck 
  Promotor: prof. dr. AM Depoorter 
    
 • Visusonderzoek in het buitengewoon onderwijs: uitvoerbaarheid van de Kay 3m Crowded test en de Ffooks Symbols test bij leerlingen met het syndroom van Down voor het CLB-visusonderzoek.
  Dr. Sigrid Jacobs
  Promotor: prof. dr. K. Hoppenbrouwers 
     
 • Waarom stoppen moeders vroegtijdig met het geven van borstvoeding? 
  Dr. Michelle Liebens 
  Promotor: prof. dr. P. Van Royen 
    
 • Internetverslaving bij kinderen.
  Dr. Hedwig Ruttens 
  Promotor: prof. dr. G. Van Hal 

eindwerk_m_coenen_2006.pdf

eindwerk_a_debaerdemaeker_2006.pdf

eindwerk_h_declercq_en_c_ryheul_2006.pdf

eindwerk_de_leeneer_wittevrongel_2006.pdf

eindwerk_b_desplenter_2006.pdf

eindwerk_e_desseyn_2006.pdf

eindwerk_m_petermans_2006.pdf

eindwerk_k_vd_moortel_2006.pdf

eindwerk_v_vandersmissen_2006.pdf

eindwerk_l_walpot_2006.pdf

Academiejaar 2004- 2005

 • Leerstoornis en verlieservaring. Een onderzoek in het basisonderwijs.
  Dr. Elke Beelen
  Promotor: prof. dr. M. Keirse 
    
 • Zin of onzin van bloeddrukmeting tijdens het algemeen consult op het Centrum voor Leerlingenbegeleiding. 
  Dr. Brenda Callens
  Promotor: prof. dr. G. De Backer 
     
 • Wordt er bij de verkoop van bedmateriaal aangeboden in babyspeciaalzaken rekening gehouden met correcte adviezen betreffende wiegendoodpreventie?
  Dr. Leen De Bruyn
  Promotor: prof. dr. G. Naulaers
     
 • Epidemiologie van herpes simplex bij kinderen en adolescenten: een systematisch literatuuroverzicht.
  Dr. Siska Degloire
  Promotor: prof. dr. G. Leroux-Roels 
     
 • Omgaan met alarmsignalen van suïcidaal gedrag bij jongeren.
  Dr. Anja Deroost 
  Promotor: prof. dr. M. Keirse
     
 • Leerlingen met eetstoornissen: knelpunten rond de aanpak binnen het CLB- en schoolmilieu.
  Dr. Leen De Schampheleire 
  Promotor: prof. dr. P. Van Royen
     
 • Kam de luis lam/Evaluatie van de implementatie van een Logo-project.
  Dr. Hilde Driesen
  Promotor: prof. dr. P. Van Royen 
     
 • Toegankelijkheid van gezondheidszorg voor anderstalige nieuwkomers: een onderzoek naar compliance bij doorverwijzing in de preventieve jeugdgezondheidszorg en impact van trajectbegeleiding hierop.
  Dr. Kris Keersmaekers
  Promotor: prof. dr. AM Depoorter 
     
 • Rekenproblemen op te sporen door klinisch neuropsychologische testjes.
  Dr. Roel Naveau
  Promotor: prof. dr. G. Lichtert 
     
 • Audiometrie in de CLB-praktijk: een aanzet tot het opstellen van referentieprofielen in vergelijking met bestaande databanken. Grafische voorstelling voor praktisch gebruik.
  Dr. Marion Neyrinck
  Promotor: prof. dr. K. Hoppenbrouwers
     
 • Is borstvoeding een risicofactor voor het ontstaan van atopisch eczeem in het eerste levensjaar.
  Dr. Manana Sariachvili
  Promotor: prof. dr. J. Weyler 
     
 • Aanvaardbaarheid van vaccinatie tegen Humaan Papilloma Virus door jongeren en hun ouders in Vlaanderen.
  Dr. Liesbeth Smedts
  Promotor: prof. dr. P. Van Damme 
     
 • Evaluatie van het verband tussen de doorbraak van definitieve tanden en de evolutie van andere groeiparameters.
  Dr. Tamara Van Den Meersche
  Promotor: prof. dr. K. Hoppenbrouwers
     
 • Zware boekentassen, een aanslag op het welzijn van onze schoolgaande kinderen.
  Dr. Hilde Van Dingenen
  Promotor: prof. dr. G. Cardon 
    
 • Gehoorscreening van kleuters in het CLB: een onderzoek naar de doelstellingen en knelpunten.
  Dr. Karen Van Doorslaer
  Promotor: prof. dr. K. Hoppenbrouwers 
   
 • Evaluatie van het Van Wiechenschema naar de detectie van autisme op het consultatiebureau.
  Dr. Hilda Van Markus
  Promotor: prof. dr. P. De Cock 
     
 • De preventie en aanpak van anafylactische shock bij de vaccinatie van kinderen volgens het aanbevolen vaccinatieschema.
  Dr. Anouk Vanlander
  Promotor: prof. dr. K. Hoppenbrouwers 
    
 • De Ishihara-test in het kader van de screening naar kleurzinafwijkingen in het CLB: vergelijkend onderzoek naar de waarde bij gebruik van een oude of een nieuwe test.
  Dr. Meredith Verlooy(externe link)
  Promotor: prof. dr. K. Hoppenbrouwers 
    
 • Voorbereiding tot standaardisering van het mondonderzoek in het vijfde leerjaar.
  Dr. An Collier
  Promotor: prof. dr. D. Declerck 
    
 • Psychofarmaca bij jongeren.
  Dr. Bernadette Devos 
  Promotor: prof. dr. G. Van Hal 
     
 • Eerstehulporganisatie op school. 
  Dr. Annick De Weerdt 
  Promotor: prof. dr. AM Depoorter 
    
 • TNO-dieptezichttest: evaluatie van de verwijscriteria.
  Dr. Kathleen Hansen 
  Promotor: prof. dr. K. Hoppenbrouwers 
   
 • Beoordeling van risicobeheersingssystemen van speelplaatsen van kleuter- en lagere scholen in het werkgebied Genk en Maasland met een onderscheid tussen migrantenscholen en niet-migrantenscholen.
  Dr. Liesbeth Hoebanx 
  Promotor: prof. dr. AM Depoorter
   
 • Constipatie bij zuigelingen: preventie en aanpak.
  Dr. Nele Rigolle 
  Promotor: prof. dr. M. Van Winckel 
    
 • Epidemiologie van Humaan Papilloma Virus infecties bij adolescente meisjes in industrielanden: systematisch literatuuronderzoek.
  Dr. Athina Spanos
  Promotor: prof. dr. P. Van Damme
    
 • Rotavirusinfecties bij kinderen van 0 tot en met 4 jaar in de Antwerpse regio.
  Dr. Saskia Van Dyck
  Promotor: prof. dr. P. Van Damme 
    
 • Cerebrale visuele inperking (CVI): Hoe gaan jongeren en hun ouders er mee om?
  Dr. Cindy Van Herzeele 
  Promotor: prof. dr. P. De Cock
     
 • Beoordeling van risicobeheersingssystemen van speelplaatsen van kleuter- en lagere scholen in het werkgebied Genk en Maasland met een onderscheid tussen migrantenscholen en niet-migrantenscholen.
  Dr. Annick Van Hoof 
  Promotor: prof. dr. AM Depoorter 
    
 • Het screenen van leerlingen op druggebruik.
  Dr. Petra Van Leuven 
  Promotor: prof. dr. G. Van Hal 
    
 • Chronische behandeling van astmatische kinderen met inhalatiecorticosteroïden: pro's en contra's / een literatuuronderzoek.
  Dr. Kathleen Vermeulen 
  Promotor: prof. dr. M. Craen 

eindwerk_e_beelen_2005.pdf

eindwerk_b_callens_2005.pdf

eindwerk_l_de_bruyn_2005.pdf

eindwerk_s_degloire_2005.pdf

eindwerk_a_deroost_2005.pdf

eindwerk_l_deschampheleire_2005.pdf

eindwerk_h_driesen_2005.pdf

eindwerk_k_keersmaekers_2005.pdf

eindwerk_r_naveau_2005.pdf

eindwerk_m_neyrinck_2005.pdf

eindwerk_m_sariachvili_2005.pdf

eindwerk_l_smedts_2005.pdf

eindwerk_t_van_den_meersche_2005.pdf

eindwerk_h_van_dingenen_2005.pdf

eindwerk_k_vandoorslaer_2005.pdf

eindwerk_h_van_markus_2005.pdf

eindwerk_a_vanlander_2005.pdf

eindwerk_m_verlooy_2005.pdf

Academiejaar 2003 - 2004

 • Het afnemen van zwangerschapstests bij leerlingen: een taak van de CLB-arts? 
  Dr. Leen Audenaerde
  Promotor: prof. dr. AM Depoorter
    
 • Audiometrie in het kader van gehoorscreening in het CLB: een onderzoek als aanzet tot het creëren van leeftijdsspecifieke audiometrische referentieprofielen.
  Dr. An Deleeck
  Promotor: prof. dr. K. Hoppenbrouwers 
    
 • Voetafwijkingen bij kinderen tussen 15 maanden en 6 jaar.
  Dr. Frieda Huygens(externe link) 
  Promotor: prof. dr. K. Hoppenbrouwers 
    
 • Voorbereiding tot standaardisering van het CLB-mondonderzoek in het eerste leerjaar.
  Dr. H. Snoeck(externe link)
  Promotor: Prof. dr. K. Hoppenbrouwers 
    
 • Gelijktijdige toediening van meningokokken C en hepatitis B vaccin: een studie in het eerste jaar secundair onderwijs.
  Dr. Heidi Theeten
  Promotor: prof. dr. P. Van Damme
    
 • Screenen naar asymptomatische bacteriurie bij de zuigeling. Wat zijn de hiaten? 
  Dr. Sophie Beke 
  Promotor: prof. dr. K. Hoppenbrouwers 
     
 • Toiletgewoonten bij kinderen.
  Dr. Annemarie Bogaert
  Promotor: prof. dr. F. Keuppens
    
 • Obstetric outcome of pregnant women previously delivered by caesarean section.
  Dr. Dalyia Karagula
  Promotor: prof. dr. P. Van Damme
   
 • CLB-artsen en preventie van tienerzwangerschappen: de knelpunten.
  Dr. Maria Nys
  Promotor: prof. dr. P. Van Royen
     
 • Vroegtijdige opsporing van visusafwijkingen via de CLB: onderzoek naar de mogelijke meerwaarde van een bijkomend selectief onderzoek in de 3e kleuterklas.
  Dr. Isabel Pinket
  Promotor: prof. dr. K. Hoppenbrouwers 
    
 • De invloed van het psychosociale welzijn op de studieresultaten van eerstejaarsgeneratiestudenten aan de K.U.Leuven.
  Dr. Bart Vandewynckele 
  Promotor: prof. dr. H. Lietaer 
     
 • Kennis en attitude tov vaccinaties bij jongeren van het 3e middelbaar.
  Dr. Karine Vanhuysse
  Promotor: prof. dr. P. Van Damme 

eindwerk_l_audenaerde_2004.pdf

eindwerk_a_deleeck_2004.pdf

eindwerk_f_huygens_2004.pdf

eindwerk_h_snoeck_2004.pdf

eindwerk_h_theeten_2004.pdf

Academiejaar 2002- 2003

 • Voetontwikkeling van peuters en kleuters en het belang van kinderschoenen.
  Dr. Kristel Boelaert 
  Promotor: prof. dr. K. Hoppenbrouwers
    
 • Kennis over en attitude tegenover kinderen met ADHD bij leerkrachten uit het kleuter- en lager onderwijs.
  Dr. Hilde Claes
  Promotor: prof. dr. M. Danckaerts 
    
 • Profylaxe van rubella in het kader van de jeugdgezondheidszorg.
  Dr. Annemie Devooght
  Promotor: prof. dr. K. Hoppenbrouwers 
    
 • Het verband tussen gewichtsperceptie bij meisjes en gepercifieerde voordelen t.a.v. het roken.
  Dr. Hanna Eerdekens
  Promotor: prof. dr. S. Van den Broucke
    
 • Gezondheidsbevordering met schoolfruit: Evaluatie van een proefproject in 2 Antwerpse lagere scholen.
  Dr. Liesbet Ghewy
  Promotor: prof. dr. P. Van Royen 
    
 • Standaardisering van het CLB-mondonderzoek van 4-jarige kleuters.
  Dr. Johanna Milis
  Promotor: prof. dr. K. Hoppenbrouwers
    
 • XTC-gebruik door jongeren: wat zijn de determinanten en prevalentie volgens de Vlaamse en Brusselse pv's en hoe kan de schoolarts hierbij optreden? 
  Dr. Sofie Vandevelde
  Promotor: prof. dr. Van Hal 
    
 • Audiometrie in het kader van de gehoorscreening in het CLB: mate van uniformiteit van huidige werkwijze en knelpunten. Een vooronderzoek.
  Dr. Liesbeth Vermeire
  Promotor: prof. dr. K. Hoppenbrouwers
    
 • Evidence based medicine (nog) in de kinderschoenen. Vergelijking van Vlaamse en Nederlandse preventieve gezondheidszorg voor de 0 - tot 3(4)-jarigen.
  Dr. Lore Buyle
  Promotor: prof. dr. K. Hoppenbrouwers
    
 • De taak van de schoolarts in de beroepskeuze van jongeren met diabetes mellitus. Een ontwerprichtlijn over de rol van artsen werkzaam in jeugdgezondheidszorg.
  Dr. Virginie Claerhout
  Promotor: prof. dr. De Backer 
    
 • Kennis en attitude van de leerkracht ten opzichte van eetstoornissen in het secundair onderwijs.
  Dr. Gert Cogghe
  Promotor: prof. dr. K. Hoppenbrouwers
    
 • Welke factoren beïnvloeden de keuze voor voeding van zuigelingen tussen 4 en 16 weken bij kansarme, autochtone moeders.
  Dr. Carole Decerf
  Promotor: prof. dr. M. Van Winckel 
    
 • Jodiumprofylaxe en interne noodplanning in scholen tijdens een nucleaire noodsituatie.
  Dr. Anneleen Dom
  Promotor: prof. dr. M. Van Sprundel
    
 • Geneesmiddelengebruik bij 12 - 13-jarigen in scholen te Geel.
  Dr. Inge Duffeler
  Promotor: prof. dr. L. Maes 
    
 • Leerkrachten in het basisonderwijs: Huidig beleid van een kind met ADHD in de schoolcontext.
  Dr. Katia Lombaerts
  Promotor: prof. dr. M. Danckaerts 
    
 • Medische opvang van jeugdige asielzoekers in Vlaanderen.
  Dr. Hilde Roose
  Promotor: prof. dr. AM Depoorter
    
 • Rookgedrag bij ouders met jonge kinderen.
  Dr. Cassandra Taveirne
  Promotor: prof. dr. L. Maes
    
 • Kennis en attitude van de leerkracht ten opzichte van eetstoornissen in de lagere school.
  Dr. Maggie Temmerman
  Promotor: prof. dr. K. Hoppenbrouwers 
    
 • Profylaxe van mazelen in het kader van de jeugdgezondheidszorg.
  Dr. Hilde Van Gheem
  Promotor: prof. dr. K. Hoppenbrouwers 

eindwerk_k_boelaert_2003.pdf

eindwerk_h_claes_2003.pdf

eindwerk_a_devooght_2003.pdf

eindwerk_h_eerdekens_2003.pdf

eindwerk_l_ghewy_2003.pdf

eindwerk_j_milis_2003.pdf

eindwerk_s_vandevelde_2003.pdf

eindwerk_l_vermeire_2003.pdf

Academiejaar 2001 - 2002

 • Gezondheids- en welzijnsvoorzieningen voor kansarme gezinnen met jonge kinderen: een antwoord op hun problemen? 
  Dr. Kathleen Baele
  Promotor: prof. dr. AM Depoorter 
    
 • Hoe kan de primaire interventie van neuraalbuisdefecten in Vlaanderen verbeterd worden: Visie van de belangrijkste stakeholders.
  Dr. Hilde Bastiaens
  Promotor: prof. dr. P. Van Royen
    
 • Gehoorscreening met audiometer bij zuigelingen van 10 maanden: Vergelijkbaar of beter dan de Ewingtest? 
  Dr. Nathalie Cnudde 
  Promotor: prof. B. Vinck
    
 • Screening naar scoliose bij jongeren. Een voorbereiding tot standaard voor de Centra voor Leerlingenbegeleiding.
  Dr. Martine Debyser
  Promotor: prof. dr. G. Fabry 
    
 • Wat is de attitude van ouders ten opzichte van medicatiegebruik bij hun kind dat hoest? Een kwantitatief, beschrijvend onderzoek.
  Dr. Kaat Dirckx
  Promotor: prof. dr. M. De Meyere 
    
 • Registratie van druggebruikers via de Vlaamse parketten en Brussel.
  Dr. Kathleen Doucet
  Promotor: dr. G. Van Hal
    
 • Is de jeugdarts voldoende opgeleid voor het nieuwe ambt in de Centra voor Leerlingenbegeleiding? 
  Dr. Herwig Jansen
  Promotor: prof. dr. L. Maes
    
 • CLB en Holebi-jongeren. De rol van het CLB bij de coming-out van homoseksuele adolescenten.
  Dr. Anne Marie Lannoy 
  Promotor: prof. dr. J. Vincke 
    
 • Onderzoek naar de (evolutie ven de ) ijzerstatus tijdens de zwangerschap en naar het gebruik en de neveneffecten van ijzersupplementen tijdens de zwangerschap.
  Dr. Kathleen Merckaert 
  Promotor: dr. S. Dehenauw 
    
 • Separatie-individuatie, eenzaamheid en houding tegenover alleen zijn bij adolescenten.
  Dr. Claudia Peeters
  Promotor: prof. dr. P. Adriaenssens
    
 • Is er een relatie tussen het optreden van verkeersongevallen en lintbebouwing? 
  Dr. Frank Schuermans
  Promotor: prof. dr. J. Weyler 
    
 • Detectie van autisme bij de schoolgaande kleuter.
  Dr. Elke Tack
  Promotor: prof. dr. P. De Cock
    
 • Een onderzoek naar puberteitsontwikkeling bij jongeren van Marokkaanse, Turkse en West-Europese origine.
  Dr. Wenda Van Engeland 
  Promotor: prof. dr. K. Hoppenbrouwers 
    
 • Profylaxe van bof in het kader van de jeugdgezondheidszorg: Voorbereiding van een protocol voor de centra voor leerlingenbegeleiding.
  Dr. Lieve Van Herle 
  Promotor: prof. dr. K. Hoppenbrouwers 
    
 • Cariësrisico-indicatoren bij jonge Vlaamse kinderen: Literatuuroverzicht en exploratieve studie.
  Dr. Kim Vermeiren 
  Promotor: prof. dr. D. Declerck 
    
 • Advies voor een gezond gebit in het basisonderwijs.
  Dr. Nancy Yde
  Promotor: prof. dr. L. Martens 

Academiejaar 2000 - 2001

 • Profylaxe van beta-hemolytische streptokokken van groep A in het kader van de jeugdgezondheidszorg.Voorbereiding van een protocol voor de Centra voor Leerlingenbegeleiding.
  Dr. Eva De Wasch 
  Promotor: prof. dr. K. Hoppenbrouwers 
    
 • Profylaxe van hepatitis A in het kader van jeugdgezondheidszorg.
  Dr. Jenny Baudot
  Promotor: prof. dr. K. Hoppenbrouwers 
    
 • Risico op horizontale transmissie van hepatitis B tussen jonge kinderen in een kinderdagverblijf. Worden de correcte preventieve maatregelen getroffen in de Vlaamse kinderkribben? 
  Dr. Nathalie Bossuyt 
  Promotor: prof. dr. P. Van Damme 
    
 • Profylaxe van salmonella in het kader van de jeugdgezondheidszorg.
  Dr. Bea Coenen 
  Promotor: prof. dr. K. Hoppenbrouwers 
    
 • Wegwijzer naar gezonde voeding. Een onderzoek naar voedingsgewoonten bij 11 - 12-jarigen. 
  Dr. Ann Decorte 
  Promotor: prof. dr. P. Van Royen 
    
 • De zorg voor het kind met diabetes op school.
  Dr. Anne Nelissen
  Promotor: prof. dr. P. De Cock 
    
 • Onderzoek naar de beïnvloedende personen en factoren bij de wijziging van de melkvoeding bij zuigelingen.
  Dr. Geert Potloot
  Promotor: prof. dr. M. Van Winckel 
    
 • De Hepatitis B vaccinatie couverture van leerlingen uit het tweede jaar secundair onderwijs.
  Dr. Veronique Theys 
  Promotor: prof. dr. P. Van Damme 
    
 • Op weg naar een meer evidence based preventief medisch onderzoeksschema voor zuigelingen.
  Dr. Annemie Valkeneers
  Promotor: prof. dr. P. De Cock 
    
 • Onderzoek naar de bewegingsactiviteit van meisjes uit het derde jaar beroepsonderwijs. Relatie tussen fysieke activiteit, fysieke fitheid en fysieke gezondheid. 
  Dr. Benedicte Van Emelen 
  Promotor: prof. dr. K. Hoppenbrouwers 
    
 • Tuberculosebestrijding in Vlaanderen. Rol van de jeugdgezondheidszorg.Historiek, haalbaarheid en toepassing van de actuele aanbevelingen. 
  Dr. Bart Vanhove 
  Promotor: prof. dr. K. Hoppenbrouwers 
    
 • Evaluatie van de kwaliteit van de metingen in de consultatiebureaus van Kind en Gezin.
  Dr. Caroline Vanlimbergen 
  Promotor: prof. dr. R. Hauspie
    
 • Koemelkeiwitten-intolerantie bij zuigelingen.
  Dr. Valerie Vermeiren 
  Promotor: prof. dr. M. Van Winckel 
    
 • Gehoorscreening bij kleuters binnen de centra voor leerlingenbegeleiding (CLB) in Vlaanderen. Een vergelijkend onderzoek tussen transiënt geëvoceerde otoakoestische emissies en toondrempelaudiometrie. 
  Dr. Tom Wylin 
  Promotor: prof. dr. K. Hoppenbrouwers 

eindwerk_e_de_wasch_2001.pdf

Academiejaar 1999 - 2000

 • Een gestandaardiseerde anamneselijst voor de begeleiding van kleuters in de CLB in Vlaanderen. Een stand van zaken.
  Dr. Hilde Bunkens 
  Promotor: prof. dr. K. Hoppenbrouwers 
    
 • Collectieve salmonellose op een buso-school. Preventie, controle en surveillance van besmettelijke voedseltoxi-infecties in het schoolmilieu.
  Dr. Krista Calcoen 
  Promotor: prof. dr. J. Verhaegen 
    
 • Hygiëne in kinderdagverblijven.
  Dr. Dominique Cools
  Promotor: prof. dr. AM Depoorter
    
 • Aanpak van de luizenbestrijding op school: Een literatuuronderzoek en evaluatie van het beleidsmodel voor het MST. 
  Dr. Leen Duym 
  Promotor: prof. dr. K. Hoppenbrouwers
    
 • Down syndroom. Richtlijnen naar begeleiding toe in de preventieve jeugdgezondheidszorg.
  Dr. Myriam Geens
  Promotor: prof. dr. J.P. Frijns
    
 • Relatie tussen mazelenvaccinatie en het voorkomen van astma en allergische aandoeningen bij schoolgaande jongeren. Een dossierstudie in het medisch schooltoezicht in Vlaanderen.
  Dr. Andre Gieskens 
  Promotor: prof. dr. K. Hoppenbrouwers 
    
 • Constipatie bij zuigelingen van 0 tot 4 maanden: Behandeling.
  Dr. Marie-Annick Götze 
  Promotor: prof. dr. AM Depoorter
    
 • Opvoedingsproblemen en -adviezen tijdens de peuterfase (koppigheidsfase).
  Dr. Annette Grosjean 
  Promotor: prof. dr. P. De Cock
    
 • Normaal en abnormaal stoelgangpatroon bij zuigelingen van 0 tot 4 maanden: Beoordeling door de ouders.
  Dr. Cécile Guérin 
  Promotor: prof. dr. J. Weyler 
    
 • Studiekeuze bij migrantenmeisjes op het einde van de eerste graad.
  Dr. Katrien Hebbinckuys 
  Promotor: dr. L. Schillemans
    
 • Borstvoeding en dioxine.
  Dr. Anke Janssens
  Promotor: prof. dr. M. Van Winckel 
    
 • Dioxine in de moedermelk: Een overschat gevaar? 
  Dr. Chantal Kortmann 
  Promotor: prof. dr. M. Van Sprundel 
    
 • Het routine-onderzoek in het MST in Vlaanderen. Deel II: het screeningsonderzoek/methoden van het urineonderzoek/glucosurie.
  Dr. Ingrid Lie
  Promotor: prof. dr. K. Hoppenbrouwers
    
 • Verwijzingen vanuit het medisch schooltoezicht: Wordt het doel bereikt?
  Dr. Sofie Marynen 
  Promotor: prof. dr. K. Hoppenbrouwers 
    
 • Onderzoek naar de effecten van cortisonebehandeling op de groei bij astmatische kinderen. Een exploratief onderzoek in het medisch schooltoezicht. 
  Dr. Sabine Modde 
  Promotor: prof. dr. K. Hoppenbrouwers 
    
 • Vergelijking van het gebruik van illegale drugs bij niet-gebruikers versus gebruikers van medicatie onder adolescenten.
  Dr. Jan Sengeleng
  Promotor: prof. dr. P. Van Royen 
    
 • Cariëspreventie. Focusgroepsgesprekken bij leerlingen van het vijfde leerjaar.
  Dr. Marjori Van Gogh 
  Promotor: prof. dr. K. Declerck 
    
 • De haalbaarheid van de vaccinatiecampagne tegen hepatitis B voor kinderen van het eerste jaar secundair onderwijs.
  Dr. Katelijne Van Hoeck
  Promotor: prof. dr. P. Van Damme
    
 • Een studie van de invloed van pilgebruik op groei bij jonge meisjes: het MST/CLB als bron van longitudinale gegevens.
  Dr. Vicky Van Mechelen 
  Promotor: prof. dr. K. Hoppenbrouwers 

Academiejaar 1998 - 1999

 • Recidiverende luizeninfecties bij kinderen: Voorstel van strategie bij haardgezinnen.
  Dr. Ann Bourgois 
  Promotor: prof. dr. K. Hoppenbrouwers 
    
 • Epilepsie in het niet-buitengewoon onderwijs: Te volgen richtlijnen voor het MST bij melding van een epilepsiepatiënt.
  Dr. Annick Bracke 
  Promotor: dr. Hofman en prof. dr. AM Depoorter 
    
 • Het routine-onderzoek in het MST in Vlaanderen. Deel I: Hematurie en asymptomatische bacteriurie / screeningsstrategieën in Europa.
  Dr. Kris Broeckaert 
  Promotor: prof. dr. K. Hoppenbrouwers 
    
 • Evaluatie van kinderen met een vermoeden van seksueel misbruik.
  Dr. Frederike Carton 
  Promotor: prof. dr. P. Van Royen
    
 • Onderzoek naar het gebruik van de elektronische luizenkam voor de opsporing van luizen en neten in het kader van het medisch schooltoezicht.
  Dr. Sarah De Leener 
  Promotor: prof. dr. K. Hoppenbrouwers 
    
 • Prevalentie van voorkeurshouding met of zonder plagiocefalie bij zuigelingen.
  Dr. Ingeborg Forret 
  Promotor: prof. dr. P. De Cock 
    
 • Recidiverende buikpijn bij kinderen: Een onderzoek bij leerlingen van het derde leerjaar in de regio's Mechelen, Lier en Heist-Op-Den-Berg. 
  Dr. Chantal Hermans 
  Promotor: prof. dr. J. Denekens en prof. dr. P. Van Royen 
    
 • De schoolarts in het nieuwe preventieve gezondheidslandschap.
  Dr. Marleen Limbourgh 
  Promotor: prof. dr. J. Denekens 
    
 • Vroegtijdige opsporing van astma bij jonge kinderen: Een taak voor het medisch schooltoezicht? 
  Dr. Liesbeth Rubens
  Promotor: prof. dr. K. Hoppenbrouwers 
    
 • Vroegdetectie van autisme.
  Dr. Ilse Tack
  Promotor: prof. dr. P. De Cock 
    
 • De schoolarts en het syndroom van Turner.
  Dr. Franciska Verlinde 
  Promotor: dr. J. De Schepper 
    
 • Geconjugeerde pneumokokkenvaccins: Nog een vaccin erbij in de toekomst? 
  Dr. Elke Vervoort 
  Promotor: prof. dr. P. Van Damme 
    
 • Houding en behoefte aan vorming bij leerkrachten uit het basisonderwijs ten aanzien van kindermishandeling: Literatuurstudie en veldonderzoek. 
  Dr. Monique Vreugde 
  Promotor: dr. Lieve Peremans 

Academiejaar 1997 - 1998

 • Interlandelijke adoptie in Vlaanderen. Onderzoek naar het morbiditeitspatroon van opgroeiende buitenlandse adoptiekinderen. 
  Dr. Annika Coenen 
  Promotor: prof. dr. J. Knops 
    
 • Behandeling van overgewicht bij schoolgaande kinderen. De doeltreffendheid van verschillende behandelingsstrategieën (dieet, fysieke activiteit en gedragstherapie).
  Dr. Nathalie Nuttinck 
  Promotor: prof. dr. P. Van Royen
    
 • Determinanten van rookgedrag bij 13 - 14-jarige jongeren: Literatuurstudie en focusgroeponderzoek.
  Dr. Nancy Samaey 
  Promotor: dr. L. Peremans
    
 • Profylaxe van besmettelijke ziekten in kinderdagverblijven.
  Dr. Hilde Vandesande
  Promotor: dr. G. Mertens
    
 • Een enquête naar fysieke activiteit bij vrouwelijke adolescenten.
  Dr. Margriet Vandyck 
  Promotor: prof. dr. K. Hoppenbrouwers
    
 • De predictieve waarde van overgewicht bij kinderen voor overgewicht op latere leeftijd.
  Dr. Caroline Versleegers 
  Promotor: dr. G. Mertens 
    
 • Zware zuigeling, peuter, schoolgaand kind: Wie is obees? Een verkennende studie. 
  Dr. Hans Wauters 
  Promotor: prof. dr. J. Knops