DIT ZIJN DE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN:
 

Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging voor Jeugdgezondheidszorg vzw (verder: VWVJ)
De KartHuis, Tervuursevest 242C
3000 Leuven
België

Tel +32 471 58 73 26
E-mail: info@vwvj.be

IBAN: BE54 0688 9544 3197
Kruispuntbank Ondernemingsnummer: 0433.567.630

De VWVJ zet zich in voor een sterke, wetenschappelijk en maatschappelijk verantwoorde jeugdgezondheidszorg. Hiertoe ondersteunt ze JGZ-professionals en adviseert ze de Vlaamse overheid i.k.v. de jeugdgezondheidszorg.

 

DE VOORWAARDEN GELDEN VOOR VOLGENDE FINANCIËLE TRANSACTIES:

 1. Betaling ‘lidmaatschap VWVJ’ van de cliënt aan de VWVJ
 2. Betaling ‘vorming VWVJ’ van de cliënt aan de VWVJ
   

DE VOORWAARDEN:

 1. Betaling gebeurt via het online aangeboden betalingssysteem van de VWVJ-website
 2. In geval van betaling voor VWVJ-vorming gelden volgende afspraken:
  1. Enkel na ontvangen van betaling is jouw plaats voor de vorming gereserveerd.
  2. Kun je onverwacht niet aanwezig zijn voor de vorming, dan kun je je laten vervangen door een collega als je vooraf een seintje geeft via info@vwvj.be. Inschrijvingsgelden voor vorming kunnen niet terug gevorderd worden.
  3. Kan door overmacht een geplande VWVJ-vorming niet doorgaan, dan wordt het integrale bedrag door de VWVJ terug gestort aan de cliënt.
 3. In geval van betaling voor VWVJ-lidmaatschap gelden volgende afspraken:
  1. Het VWVJ-lidmaatschap met de lidmaatschapsvoordelen vangt aan bij ontvangst van de bijdrage en loopt dan door voor 1 jaar.
  2. Bij vroegtijdiger (<1 jaar) opschorten van het lidmaatschap met zijn  lidmaatschapsvoordelen op initiatief van het lid, kan de lidmaatschapsbijdrage niet worden terug gevorderd, ook niet ten dele.
 4. Alleen de rechtbanken van Leuven zijn bevoegd bij een eventuele betwisting

 

 

Leuven, 24 maart 2022