De VWVJ zet zich als expertisecentrum in voor een sterke, wetenschappelijk én maatschappelijk verantwoorde JGZ.

We ijveren voor een wereld waarin alle kinderen gezond, veilig en kansrijk opgroeien.

We geloven dat de JGZ hierin een unieke bijdrage heeft.

Daarom zet de VWVJ zich in voor een sterke JGZ.

Enerzijds is de VWVJ een ‘vereniging van leden’ die de centrale doelstelling heel genegen zijn.  Anderzijds is de VWVJ erkend als ‘partnerorganisatie van de overheid voor de preventieve gezondheidszorg naar schoolgaande kinderen en jongeren’.

De VWVJ is ook lid van EUSUHM, de European Union for School and University Health and Medicine.

WAAROM DOEN WE WAT WE DOEN? De Drijf-veer en de Inkt

STERKE JEUGDGEZONDHEIDSZORG  - - > VEERKRACHTIGE JEUGD  - ->  EEN STEVIGE WISSEL OP DE TOEKOMST

De VWVJ gaat voor een sterke jeugdgezondheidszorg. Jeugdgezondheidszorg zet zich in voor een gezonde en veerkrachtige jeugd. Een stevige bouwsteen voor ieders welzijn nu en in de toekomst. 

De VWVJ ondersteunt daarom JGZ-werkers én beleid in hun streven naar een kwaliteitsvolle uitvoering van de JGZ. Dit doet de VWVJ vanuit een wetenschappelijk onderbouwd en maatschappelijk verantwoord perspectief.

[Jeugdgezondheidszorg is een deel van de gezondheidszorg dat zich toespitst op kinderen en jongeren van -9 maand tot 25 jaar. De focus van JGZ ligt hierbij op preventie én op het functioneren en maatschappelijk participeren van kinderen en jongeren (niet op curatie).  JGZ  richt zich op het bewaken, beschermen en bevorderen van de individuele en collectieve gezondheid, groei en ontwikkeling van kinderen en jongeren op lichamelijk, cognitief en sociaal-emotioneel vlak.]

HOE DOEN WE DAT? De Werkwoorden: Versterken. Vernieuwen. Inspireren. Verbinden.

De VWVJ wil versterkend, vernieuwend, inspirerend en verbindend zijn voor wie de JGZ aanbelangt.

  • VERSTERKEN: ondersteunen wat werkt
  • VERNIEUWEN: (onder)zoeken wat werkt (en wat niet)
  • INSPIREREN: uitdragen wat werkt
  • VERBINDEN: (luisteren, in dialoog gaan en) samen doen wat werkt

Benieuwd WAT  dit dan meer concreet betekent?
Dit lees je  hieronder in
  de WAAROM, HOE, WAT van de VWVJ

WAAROM HOE WAT VWVJ.pdf

WIE ZIJN WE?

De VWVJ is een vereniging van leden. Het bestuursorgaan wordt gekozen uit haar leden. Op haar beurt stelt het bestuursorgaan medewerkers aan voor de logistieke en wetenschappelijke uitbouw van haar werking.

De leden

Dit zijn veldwerkers, experten en/of studenten in de jeugdgezondheidszorg. Met hun lidmaatschap betuigen ze  hun bekommernis voor  een kwalitatief sterke JGZ.

Het bestuursorgaan

De bestuurders zijn gekozen uit de leden.

Deze taken nemen zij ter harte:

  • uitstippelen prioriteiten voor de werking van de vereniging
    (aangevuurd door de nood vanuit maatschappelijke veranderingen, vragen van JGZ-werkers, de overheid of vanuit de expertise binnen de vereniging)
  • werven en gepast aanwenden van werkingsmiddelen
  • vertegenwoordiging in lokale, Vlaamse, nationale en internationale fora
  • JGZ-relevante netwerking

Deze leden nemen het bestuur waar: Hedwig Hellemans (voorzitter), Belkacem Aggoune (ondervoorzitter), Monica Bulcke, prof. Marlou de Kroon, Maaike De Schoemaeker,  Rita Eggermont (secretaris), Moeni Gabriël, Eva Peirsman, Ann Popelier, Doreen Saerens, Trees Schaumont, Veronique Theys (penningmeester), Inge Van Trimpont (ondervoorzitter), Saskia Van Dyck, Eva Versteele

De medewerkers

De medewerkers van de VWVJ staan in voor de dagelijkse werking. Elke medewerker heeft haar expertise en draagt bij tot de realisatie van de opdrachten. Met vaste regelmaat overleggen ze. Op die manier is ieder op de hoogte van gemaakte vorderingen en kunnen er onderzoeksvragen en strategieën worden besproken.

Anouk Vanlander, coördinator en wetenschappelijk medewerker - arts JGZ

 

Anouk coördineert de inhoudelijke werking van de VWVJ. Daarnaast is ze ook het aanspreekpunt voor de Standaard Vaccinaties en houdt ze meer dan één spreekwoordelijke vinger aan de pols ter ondersteuning van de JGZ in deze corona pandemie.

Els Herbots, algemeen beheer

 

Els is verantwoordelijk voor de algemene logistieke en organisatorische werking van de VWVJ. Ze neemt ook heel wat administratieve taken voor haar rekening en waakt over het financieel evenwicht. Je kan bij haar terecht met vragen over je lidmaatschap en inschrijvingen voor het vormingsaanbod.

Ann Keymeulen, wetenschappelijk medewerker - verpleegkundige

 

Ann is initiator en gedreven trekker van het 'SPARK-36 Project', een project dat deel uitmaakt van haar PhD-traject. Ann bouwt ook bruggen naar hogescholen en participeert in overleg met diverse partners in de preventieve gezondheidszorg. Zij ondersteunde de uitrol van de Standaard Gehoor in de CLB en was betrokken bij de update van de Standaard Gewicht.

Heidi Castryck

Heidi Castryck, wetenschappelijk medewerker - klinisch bioloog en arts JGZ

 

Met haar unieke achtergrond en een flinke portie enthousiasme leidt Heidi sinds september 2022 de update van het Draaiboek Infectieziekten in goede banen. 

Fabienne T

Fabienne Theuwissen, wetenschappelijk medewerker - verpleegkundige

 

Met haar begeesterende kracht zet Fabienne mee haar schouders  onder de Werkgroep Jeugdverpleegkundigen en het SPARK36-project. Daarnaast is haar ervaring in het werkveld  en als mede-onderzoeker een meerwaarde bij de Standaarden Visus en Gehoor.

 

Alexandra_2023

Alexandra Seghers, wetenschappelijk medewerker - neuroloog en arts JGZ

 

Als neuroloog én arts JGZ heeft Alexandra heel wat knowhow opgebouwd.  Ze zet haar schouders onder het uitwerken van een conceptueel kader voor ‘JGZ voor kinderen met bijzondere noden’. Zij neemt ook de implementatie van de Standaarden Mondgezondheid, Visus en Gehoor onder de loep.

Noemi

Noëmi Hagemann, wetenschappelijk medewerker - kinesitherapeut en psychomotorisch therapeut

 

In haar PhD onderzocht Noëmi binnen de SIGMA-studie (KU Leuven) de relatie tussen levensstijl en mentale gezondheid van Vlaamse jongeren. Gepassioneerd door wat preventie kan betekenen voor de (mentale) gezondheid van jongeren, zal Noëmi zich nu ontfermen over de verdere ontplooiing van 'Gezond Leven? Check het Even!'.

communicatiemedewerkster

Indra,  communicatiemedewerkster.

Als communicatieverantwoordelijke bij VWVJ, beheert Indra de externe communicatie via o.a. de website en nieuwsbrieven.

VWVJ-LIDMAATSCHAP! IETS VOOR JOU?

Een sterke jeugdgezondheidszorg, daar ga je voor?! Je werkt in de JGZ en wil nog beter geïnformeerd worden over JGZ-thema’s? Of je wenst mee te denken over de toekomst van de JGZ? Dan is VWVJ-lidmaatschap iets voor jou.

Op  16 april 2022 ging Cécile Guérin op haar eigen zo waardige en vredige manier van ons heen. Hoewel voorbereid op het nakend afscheid, raakt het ons diep.

Cécile – lieve, lieve collega – wat zijn we jou onnoemlijk dankbaar.
Jouw integriteit, bescheidenheid en gulheid zijn voor ons, en wellicht voor velen, legendarisch.

Jij die je hele ziel en alle talenten hebt gegeven opdat een ander deugd zou hebben.

Elke knoop – wetenschappelijk, menselijk, praktisch-technisch, taalkundig, IT-matig – werd door jou vakkundig ontward en omgetoverd in een vloeiende lijn.

Jouw bijdrage aan de jeugdgezondheidszorg is groots en niet enkel in Vlaanderen. Het resultaat van jouw oeuvre reist ondertussen over de grenzen heen.

In opdracht van de VWVJ ontwikkelde Cécile de Standaarden Visus en Gehoor. Ze was een kei in epidemiologisch onderzoek en het eerste aanspreekpunt voor de Vlaamse overheid bij vragen over de effectiviteit van de richtlijnen toegepast in de CLB.