De gewichtsindex wordt als volgt berekend: (actuele BMI / p50 BMI) x 100.