Heupdysplasie is een aangeboren misvorming van de heup, waarbij de heupkop onvoldoende wordt vastgehouden door de heupkom. (Andere namen: congenitale heupdysplasie, evolutieve heupdysplasie)