Kind met koptelefoon en knuffel

Goed horen maakt het makkelijker om je goed te ontwikkelen.

De JGZ helpt bij het voorkómen en opsporen van problemen met het horen bij kinderen en jongeren.  Een minder goed gehoor? Gepaste maatregelen kunnen mogelijke hinder verminderen.  De JGZ helpt hiernaar te zoeken. 

De JGZ-richtlijn 'horen' voor schoolgaanden gidst de CLB in deze taak. De richtlijn bepaalt ook wanneer CLB doorverwijzen voor verder onderzoek.