• A (7)
 • B (4)
 • C (9)
 • D (6)
 • E (6)
 • F (2)
 • G (9)
 • H (8)
 • I (2)
 • J (2)
 • K (4)
 • L (4)
 • M (4)
 • N (2)
 • O (8)
 • P (7)
 • R (3)
 • S (9)
 • T (3)
 • U (1)
 • V (2)
 • Z (3)

Hypermetropie

Bij hypermetropie of verziendheid worden de invallende lichtstralen te weinig afgebogen of is het oog te kort: het beeld wordt gevormd achter het netvlies. De correctie van hypermetropie gebeurt met convexe of positieve glazen. (De refractie wordt in positieve dioptrieën aangegeven.)

Hyperventilatie

Hyperventilatie betekent letterlijk 'te veel ademen'. Door meer te ademen dan nodig (te snel en/of te diep) krijg je wel voldoende zuurstof in je bloed, maar daalt je koolzuurgas in je lichaam wat klachten geeft.

Hypospadie

Hypospadie of hypospadias is een aangeboren afwijking van de penis, waarbij de plasbuis (urethra), de voorhuid en de onderzijde van de penis niet volledig ontwikkeld zijn. Daardoor bevindt de plasopening zich niet op de top van de penis – dat is meteen het hoofdkenmerk van hypospadie. Daarnaast vormt de voorhuid geen volledige gesloten cirkel. (Bron: UZGent)

ICF

ICF-CY  is de afkorting van International Classification of Functioning, Children and Youth. ICF-CY - een classificatiesysteem ontwikkeld door de WHO - biedt een raamwerk en een gemeenschappelijke taal om de gezondheid en het functioneren van kinderen en jongeren tot 18 jaar te beschrijven.  Dit functioneren wordt beschreven vanuit het menselijk organisme (eigenschappen van het menselijk lichaam), vanuit het dagelijks handelen (wat doe je elke dag?) en de deelname aan het maatschappelijk leven.  Daarnaast wordt rekening gehouden met de fysieke en sociale omgeving waarin een individu leeft.

Jeugdgezondheidszorg

Jeugdgezondheidszorg of JGZ is een deel van de gezondheidszorg dat zich toespitst op kinderen en jongeren van -9 maand tot 25 jaar. JGZ richt zich op het bewaken, beschermen en bevorderen van de individuele en collectieve gezondheid, groei en ontwikkeling van kinderen en jongeren, op lichamelijk, cognitief en sociaal-emotioneel vlak. Het is een gratis, maatschappelijk gegarandeerde en publieke dienstverlening die focust op preventie én op het functioneren en maatschappelijk participeren van kinderen en jongeren (niet op curatie).

 

JGZ

Jeugdgezondheidszorg

Kansarmoede

Kansarmoede wil aangeven dat armoede gepaard gaat met een ontberen van kansen. Armoede geeft namelijk aanleiding tot een netwerk van sociale uitsluitingen dat zich uitstrekt over meerdere gebieden van het individuele en collectieve bestaan. Het scheidt de armen van de algemeen aanvaarde leefpatronen van de samenleving. Deze kloof kan enkel overbrugd worden wanneer de samenleving (zowel het beleid als het brede middenveld en andere actoren) beroep doet op de kracht die mensen in armoede en hun omgeving bezitten, de voorwaarden creëert zodat mensen in armoede deze kracht kunnen aanwenden en iedereen gelijke kansen geeft om aan alle aspecten van de samenleving deel te nemen. (Naar: 'Visie op armoede' via delinkarmoede.be)

Kegeltjes

Cellen in het netvlies met een kegelvormig buitensegment. Deze cellen zijn actief bij hoge belichtingsniveaus. Ze bevatten tevens kleurpigmenten die kleuren zien mogelijk maken. Er zijn drie soorten kegelcellen met name cellen met rood, groen of blauw pigment. In de fovea is de concentratiekegelcellen het hoogst.

Kindermishandeling

Kindermishandeling of -verwaarlozing is elke vorm van geweld waar kinderen slachtoffer van zijn, niet door ongeval, maar door daden of nalatigheden van ouders of andere personen. De gevolgen van kindermishandeling of -verwaarlozing kunnen zeer schadelijk zijn en brengen de ontwikkeling van het kind ernstig in gevaar. (Bron: website VK Brussel)

Kleurzin

Kleurzin is het vermogen kleuren te zien en te onderscheiden.Kleurzin of kleurwaarneming is een functie van de 3 soorten kegeltjes (rood, groen en blauw), die bij normale kleurenwaarneming in het netvlies aanwezig zijn en optimaal functioneren.Bij kleurzinstoornissen is het oog minder gevoelig (anomalie) of totaal ongevoelig (anopie) voor één of meerdere kleuren : rood (protan), groen (deutan) en/of blauw (tritan).