• A (7)
 • B (4)
 • C (9)
 • D (6)
 • E (6)
 • F (2)
 • G (9)
 • H (8)
 • I (2)
 • J (2)
 • K (4)
 • L (4)
 • M (4)
 • N (2)
 • O (8)
 • P (7)
 • R (3)
 • S (9)
 • T (3)
 • U (1)
 • V (2)
 • Z (3)

Aangeboren aandoening

Een aangeboren afwijking of congenitale aandoening, is een afwijking of aandoening waarmee men geboren wordt. De symptomen, klachten of klinische tekens zijn aanwezig bij de geboorte. Een aangeboren afwijking kan wel of niet erfelijk zijn.

Allergie

Allergie is een overreactie van het lichaam tegen substanties die het lichaam onterecht als schadelijk beschouwt. Allergie is een type hypersensitiviteitsreactie waarbij het immuunsysteem IgE-antistoffen produceert tegen antigenen die geen bedreiging vormen.

Amblyopie

Amblyopie of een 'lui oog' is een verminderde gezichtsscherpte ten gevolge van een onderbreking van de normale visuele ontwikkeling in de eerste levensmaanden of -jaren. Zelfs gecorrigeerd met de juiste brilsterkte blijft de visus verminderd. Amblyopie kan enkel- of dubbelzijdig zijn. Amblyopie wordt meestal ingedeeld naar het type geassocieerde pathologie, bijvoorbeeld scheelziensamblyopie, refractie-amblyopie, stimulusdeprivatie-amblyopie. Voor een normale ontwikkeling van de gezichtsscherpte moeten de hersenen vanuit beide ogen een even scherp beeld ontvangen dat kan versmolten worden tot één beeld. Is dit niet het geval, dan kan amblyopie ontstaan: één oog wordt lui doordat de juiste stimulatie ontbreekt tijdens de periode van visuele rijping. Het risico op het ontwikkelen van amblyopie is het hoogst gedurende de eerste twee tot drie levensjaren, maar kan optreden zolang de visuele ontwikkeling niet volledig voltooid is, dit wil zeggen tot de leeftijd van acht à tien jaar. 

Astigmatisme

Bij astigmatisme is er een ongelijkmatige kromming van hoornvlies of lens waardoor evenwijdig invallende lichtstralen niet tot één punt op het netvlies worden verenigd. Dat veroorzaakt onduidelijke en vervormde beelden. Astigmatisme komt vaak voor in combinatie met myopie of hypermetropie. De correctie gebeurt met brilglazen die de breking volgens de afwijkende meridiaan corrigeren (cilindrisch geslepen brilglazen).

Astma

Astma is een chronische aandoening van de luchtwegen. De klachten worden veroorzaakt door ontsteking die de luchtwegen rood, gezwollen, nauwer en overgevoelig maken voor irriterende stoffen. Dit leidt tot terugkerende aanvallen van piepende ademhaling, kortademigheid, benauwdheid en/of hoesten. Aangepaste behandeling mildert de kans op klachten en aanvallen. (Naar een definitie van de 'Global Initiative for Asthma')

Autisme

Autisme is een aangeboren conditie die de ontwikkeling van de sociale interactie, de communicatie en het voorstellingvermogen beïnvloedt waardoor de persoon belemmeringen ondervindt.