Infectieziekten lijken soms een lang-geleden-of-ver-weg-verhaal. Dit met dank aan een goed vaccinatieprogramma, essentiële hygiënische maatregelen én de bereidheid van o.a. ouders om deze beide pijlers toe te passen.

Recente uitbraken van infectieziekten onderstrepen het belang van de volgehouden aandacht voor deze maatregelen. De JGZ zet zich in voor een optimale vaccinatiegraad van de jeugd. De JGZ geeft ook aanbevelingen voor gepaste hygiënische maatregelen in het voorkomen en bestrijden van infectieziekten.

vaccinatietechniek met lachende jongen

Hoe werkt de JGZ mee aan een optimale vaccinatiegraad bij kinderen en jongeren?

JGZ adviseert jongeren en hun ouders over de nodige vaccinaties bij elk medisch contact. Mits toestemming dient JGZ deze vaccins ook toe.

De richtlijn 'vaccinaties' beschrijft de kwaliteitsvolle uitvoering van het vaccinatiebeleid in CLB.