Beste CLB-directie
Beste CLB-verpleegkundige, CLB-arts
Beste VWVJ-lid of JGZ-sympathisant


Stilaan klaart de horizon. Hoopvol vooruitziend met jullie, presenteren we graag het vormingsaanbod voor volgend schooljaar.

Wat doet elk van ons stuk voor stuk groeien en bloeien?
Je krachten ontdekken.
Je krachten horen benoemen door iemand die voor jou geloofwaardig is.
Je krachten gewaardeerd weten door mensen die voor jou belangrijk zijn.
Je vragen, twijfels of signalen vertrouwenswaardig en deskundig gecapteerd weten.
Om vervolgens een antwoord of steun te vinden, sporend met jouw wensen en zijn.
En zo, met goesting je rol te vinden in wat en bij wie je omgeeft.

Wat werkt voor elk van ons, werkt onverminderd voor kinderen, jongeren en hun ouders.

Welnu, een scheutje van dit natuurlijk groeimiddel is en wil de JGZ zijn voor kinderen, jongeren en hun ouders.

Met deze missie als kapstok zijn - zoals jullie weten - 2 methodieken ontwikkeld en verder onderzocht op waarde en haalbaarheid met de hulp en inzet van CLB, met name:

  • SPARK36 voor 3-jarige kleuters en hun ouders
  • Gezond leven? Check het even! voor leerlingen van het 3e jaar secundair

Beide methodieken kregen een fijne waardering van de deelnemende CLB. Minstens even belangrijk: bij de doelgroepen (de ouders van 1e kleuters, resp. jongeren van het 3e secundair) was er een hoge mate van tevredenheid.

Een verdere kennismaking met en verdieping in deze methodieken, willen we jullie dus niet onthouden en is het onderwerp van het vormingsprogramma voor 2021-2022. In de documenten hieronder vind je:

  • Het aanbod 2021-2022 i.k.v. de SPARK36
  • Het aanbod 2021-2022 i.k.v. Gezond leven? Check het even! (met medewerking van partnerorganisaties)

Inschrijven voor het aanbod kan vanaf 1 september (via de vwvj-website).

Graag geven we jullie ook al mee dat de overheid, LARS en de VWVJ zich engageerden om de online vragenlijst 'Gezond Leven Check het even' te koppelen aan LARS. Deze 'functionele integratie' is gepland spoedig na de start van het nieuwe schooljaar en zorgt voor 'gebruiksgemak' voor de CLB's die aan de slag wensen te gaan met deze methodiek.


Een goede afsluit van dit schooljaar en een heel fijne verlofperiode gewenst.

Van harte,
Het VWVJ-team

SPARK Aanbod 2021-2022

GLCE Aanbod 2021-2022

Share this