Beste CLB-directie, 
Beste coördinator gehoor, 
Beste VWVJ-lid, 

Goed horen is essentieel voor de ontwikkeling van kinderen en voor de participatie van kinderen en volwassenen aan de maatschappij. Elk onbehandeld permanent gehoorverlies op kinderleeftijd heeft een negatieve impact op de spraak- en taalontwikkeling en kan een negatief effect hebben op de sociaal-emotionele ontwikkeling, het gedrag en de schoolprestaties. 

Na een gunstig advies van het Vlaams Bevolkingsonderzoek publiceerde de VWVJ in 2013 in opdracht van de toenmalig bevoegde minister de richtlijn voor gehoorscreening van jongeren door CLB.  De CLB’s werden voorzien van meettoestellen, opgeleid en ondersteund. Ze zetten zich 10 jaar lang in om de gehoorscreening kwaliteitsvol aan te bieden aan alle kinderen in het zesde leerjaar en derde jaar secundair onderwijs. 

Vorige week kregen de CLB’s het bericht dat ze vanaf het schooljaar 24-25 niet meer verplicht worden om de gehoorscreening bij jongeren aan te bieden aangezien de huidige oude meettoestellen (SPIN-test) soms technische defecten vertonen en het onduidelijk is of nieuwe meettoestellen kunnen worden voorzien. 

Wordt de gehoorscreening bij jongeren gestopt? Dan zullen we geen zicht meer hebben op de evolutie van het gehoor van onze jongeren. Een evolutie waarover de WHO al alarmeerde in haar World Report on Hearing1 van 2021 en waarin beleidsmakers geadviseerd worden om naast andere maatregelen ook de vroegdetectie van gehoorverlies, als kosteneffectieve interventie, te voorzien voor schoolgaande kinderen. 

Wordt de gehoorscreening bij jongeren gestopt? Dan zal gehoorverlies ontstaan na het eerste leerjaar niet meer vroegtijdig gedetecteerd worden. Zonder vroegtijdige detectie kan het gericht advies om bijkomende gehoorschade te voorkomen en de ondersteuning niet vroegtijdig aangeboden worden aan jongeren met een bevestigd gehoorverlies, met de gekende potentiële risico’s voor de ontwikkeling tot gevolg. 

Na meer dan 10 jaar inspanning en engagement door verschillende partners, betreuren we dit bericht des te meer. We hopen alleszins dat eenmaal de nieuwe meettoestellen beschikbaar zijn de volgende regering het engagement van de CLB valoriseert zodat de universele screening kan hervat worden.  

Hartelijke groeten, 
Het VWVJ-team 

Share this