Beste CLB-directie,
Beste coördinator gehoor,
Beste VWVJ-lid,

In deze nieuwsbrief vinden jullie meer informatie over de procedure audiometrie met het daarbij horende staand order en de verdere ontwikkelingen van het zorgpad na een afwijkende SPIN-test.

Procedure audiometrie


Worden de meetresultaten in je CLB door de verpleegkundigen beoordeeld? Dan kan je gebruik maken van de procedure en staand orders die de VWVJ progressief ontwikkelt en in afspraak met de CLB-netten op haar website ter beschikking stelt. Na de procedure gewicht sluit de procedure audiometrie netjes aan.

Voor toelichting bij de voordelen van het gebruik van een procedure, het wettelijke kader en de verdeling van de verantwoordelijkheden, kan dit generieke document geraadpleegd worden. Beoordeelt de verpleegkundige in je CLB de audiometrie zelfstandig? Dan kan je gebruik maken van de procedure en staand orders onder de rubriek ‘regelgeving en terugbetaling’.
 

Zorgpad SPIN-test

Daarnaast hebben we ook op het vlak van de SPIN-test niet stilgezeten. Na een vruchtbare samenwerking sinds 2022 met audiologen en NKO-artsen verbonden aan verschillende Vlaamse universiteiten, hogescholen, universitaire ziekenhuizen en revalidatiecentra, kwamen we deze maand tot een theoretisch zorgpad na een afwijkende SPIN-test. Dit is een eerste stap om ervoor te zorgen dat de vroegdetectie waarvoor de CLB’s zich elke dag inzetten ook een eenvormig en onderbouwd vervolg kan krijgen. Zo zorgen we samen voor maximale participatie- en ontwikkelingskansen voor onze jongeren.

Ben je coördinator voor de Standaard Gehoor binnen je CLB? Bespreek dan zeker deze nieuwsbrief met je collega's.

Heb je als coördinator voor de Standaard Gehoort nog vragen? Dan helpen we je graag verder via onze helpdesk, info@vwvj.be.

Vriendelijke groeten,

Fabienne Theuwissen en Alexandra Seghers

Share this