Beste CLB-directie, 
Beste coördinator gewicht, 
Beste VWVJ-lid, 

In deze nieuwsbrief vinden jullie meer informatie over het voorschrift voor diëtiek en over nieuw en geactualiseerd ondersteunend materiaal bij de toepassing van de Standaard Gewicht.

Wijziging voorwaarden voor diëtiek in obesitasconventie

In het oorspronkelijk Koninklijk Besluit van de obesitasconventie was (zie nieuwsbrief Standaard Gewicht feb 24) vermeld dat kinderen met obesitas recht hebben op een verhoogde terugbetaling voor diëtiek op voorschrift van een huisarts of kinderarts.

Zoals beschreven in een omzendbrief naar de diëtisten, is dit sindsdien gewijzigd. De verhoogde terugbetaling is van toepassing voor kinderen van 2 tot 18 jaar op voorschrift van een arts (zonder bijkomende specificatie van de RIZIV-bevoegdheidscodes). Dit betekent dat elke arts die werkzaam is in de jeugdgezondheidszorg een kind kan verwijzen voor diëtiek. Zie website van het RIZIV voor de bepalingen hieromtrent (let wel: de term ‘huisarts en kinderarts’ dient op sommige plaatsen van de website nog vervangen te worden door ‘arts’).

Aanpassing werkkaarten 

De werkkaarten die de toepassing van de Standaard Gewicht en de Aanbevelingen voor vroegdetectie en preventie van voedings- en eetproblemen bij kinderen en jongeren (VWVJ, 2018) ondersteunen zijn aangepast:

  • Sinds de start van de obesitasconventie kunnen kinderen met obesitas en een EOSS-P inschaling van 2 of 3 ook via de arts actief in de jeugdgezondheidszorg toegeleid worden naar een PMOC. (dit werd aangevuld in de 3 werkkaarten)
  • Aangezien voor 3-jarigen de gewichtsevolutie niet systematisch wordt beoordeeld, is om verwarring te voorkomen het begrip ‘evolutie’ op pagina 3 verwijderd
  • Voor de volledigheid is in de werkkaart voor 3-jarigen, naar analogie met de andere leeftijden, ‘afwijkend gewicht’ toegevoegd in het niet-pluis-kadertje op pagina 1

Gelieve hier de vernieuwde werkkaarten te vinden:

Procedure ‘meten en beoordelen van het gewicht’

Worden de meetresultaten in je CLB door de verpleegkundigen beoordeeld? Dan kan je gebruik maken van de procedures en staand orders die de VWVJ progressief ontwikkelt en in afspraak met de CLB-netten op www.vwvj.be ter beschikking stelt. We starten dit jaar met de procedure gewicht.

Voor meer toelichting bij de voordelen van het gebruik van een procedure, het wettelijk kader en de verdeling van de verantwoordelijkheden, kan dit generieke document geraadpleegd worden.

Beoordeelt de verpleegkundige in je CLB het gewicht tijdens de consulten zelfstandig? Dan hopen we dat deze procedure een houvast kan zijn voor opleiding, interne afstemming en subsidiaire samenwerking. 

Ben je coördinator voor de Standaard Gewicht binnen je CLB? Bespreek dan zeker deze nieuwsbrief met je collega's.

Heb je als coördinator voor de Standaard Gewicht nog vragen? Dan helpen we je graag verder via onze helpdesk, info@vwvj.be.

Vriendelijke groeten,
Het VWVJ-team

Share this