Beste directie
Beste coördinator GLCE 
Beste VWVJ-lid en/of JGZ-sympathisant 

 

Start loginprocedure via LeerID – actualisatie materiaal - vormingsaanbod

 

In de vorige nieuwsbrief deelden wij jullie mee dat de inlogprocedure voor ‘Gezond Leven? Check het even!’ (GLCE) vanaf 1 september 2023 via LeerID zou verlopen. Omwille van dringende aanpassingen in LARS ten behoeve van het decreet Leersteun, werd dit uitgesteld naar een later moment. Via de stuurgroep LARS werd vóór de zomer gecommuniceerd dat de koppeling van LeerID aan de GLCEapp pas vanaf de derde week van september operationeel zou zijn. Er wordt momenteel volop aan gewerkt. Jullie horen van ons van zodra er meer nieuws is. 

Tijdens de zomerperiode werd het werk- en communicatiemateriaal van GLCE geactualiseerd. Op de website kan je de nieuwe versie van de handleiding en de leidraad voor implementatie vinden, evenals de brief voor scholen, de flyer, de brief om de vragenlijst thuis in te vullen, en de PowerPoint om GLCE aan collega’s toe te lichten. In de handleiding wordt onder andere de nieuwe inlogprocedure met LeerID toegelicht. 

Met het nieuwe schooljaar gaat ook een nieuw vormingsaanbod van start. Ook dit jaar kan je je bijscholen rond verschillende boeiende thema’s die relevant zijn als je systematische contactmomenten of begeleidingen van jongeren voorziet. Denk aan thema’s als seksuele gezondheid, alcohol, drugs en gamen, suïcidepreventie, zelfverwonding (extra moment!), mentale gezondheidsbevordering via noknok.be (extra moment!) en opgroeiend en haperend eetgedrag. Zoals gewoonlijk zullen wij ook opnieuw een gebruikersoverleg voorzien voor GLCE-coördinatoren. Dit jaar zal dit in drie verschillende groepen georganiseerd worden: instap, eerste ervaring, en gevorderde CLB-ers. Meer informatie hierover vind je op de website. 

Mocht je verdere vragen hebben, aarzel niet om ons te contacteren via helpdeskglce@vwvj.be.

 

Met vriendelijke groeten, 

Noëmi Hagemann 

Share this