Over welke materialen dienen CLB-medewerkers te beschikken voor het uitvoeren van de richtlijnen in de Standaard Visus?

Samenvattende WERKKAARTEN:

WAT? Deze werkkaarten (update september 2018) vatten de aanbevelingen samen voor het onderzoek van de gezichtsscherpte, de oogstand, het dieptezicht en de kleurzin onder de vorm van tabellen en stroomdiagrammen

 • Welke testen dienen afgenomen te worden en op welke leeftijd?
 • Hoe zit het met de taakverdeling tussen CLB-arts en –verpleegkundige?
 • Hoe worden de resultaten geïnterpreteerd?
 • Welke verwijscriteria hanteert men in het CLB?

NUT? Handig indien (bv. geplastificeerd) ter beschikking in de onderzoekslokalen of bij de onderzoeksets

AAN TE VULLEN MET: de aandachtspunten voor een goed visusonderzoek op een rijtje in "First things first" (update september 2015)

Aanbevolen TESTMATERIALEN e.d.:

 • Bestelinfo voor de aanbevolen testen voor de gezichtsscherpte, het dieptezicht en de kleurzin (update september 2017)
 • Bestelinfo voor de Leidse occlusiebril (meer in Nieuwsbericht 7 van mei 2014) en de afdekbril Hocus Focus (Nieuwsbericht 12 januari 2019)
 • Info over de luxmeter (update oktober 2019) (meer in Nieuwsbericht 1 van december 2004)
 • Info over de TL lamp voor kleurzinonderzoek in Nieuwsbericht 1 van december 2004
 • Penlichtjes of pupillichtjes voor het evalueren van de oogstand (wegwerp of met vervangbare batterijen; verdeeld door firma's voor medisch toebehoren; vaak te verblindend, daarom te overplakken met een matte pleister)
 • Lintmeter (en plakband) om de gepaste testafstand af te meten (en op de grond aan te duiden)

2017_09_aankoop_testen_visus.pdf

2014_leidse_occlusiebril.pdf

2019_afdekbril_hocus_focus.pdf

2019_luxmeter.pdf

2004_12_nb_visus_1.pdf

AANWIJSKAARTEN  of MATCHINGPLATEN

 • WELKE?
  • Aanwijskaart Kay-test
  • Aanwijskaart nieuwe Kay-test (januari 2018)
  • Aanwijskaart LogMAR-test
  • Matchingplaat kleurenzientest
    
 • NUT?
  • Handig (bv. geplastificeerd) bij het testen: kinderen die de tekeningen/letters/cijfers van de test (nog) niet kunnen benoemen, kunnen ze soms wel reeds 'matchen' (gelijke tonen op hun aanwijskaart)
  • Handig voor de voorbereiding door de leerkracht

aanwijskaart_kay.pdf

aanwijskaart_nieuwe_kay.pdf

aanwijskaart_logmar.pdf

matchingplaat_ishihara.pdf

REGISTRATIEFORMULIEREN

 • Registratieformulier kleurzinonderzoek
 • Registratieformulier dieptezichttest

registratieformulier_kleurzin_6pl.pdf

registratieformulier voor kleurzinonderzoek met 6 platen

registratieformulier_dieptezicht.pdf

Handig bij ADVISERING STUDIE- of BEROEPSKEUZE

 • Aandachtspunten bij de studie- en beroepsoriëntering i.g.v. visusstoornissen
 • Lijst beroepen waar kleurenzien in mindere of meerdere mate van belang is

aandachtspunten_sb_orientering.pdf

lijst beroepen en belang kleurenzien.pdf

overzicht van beroepen en industrieën en de mate waarin het kleurenzien belangrijk is