Folders voor ouders, brieven of tips voor leerkrachten, nuttige adressen, terugbetaling bril/montuur, ...

Communicatie gericht aan de (kleuter)leerkracht ter voorbereiding van het visusonderzoek:

 • Brief voor LogMAR Crowded Test. Hierbij hoort een kopie van de aanwijskaart voor Logmar, die door de kleuterleidster als oefenblad kan worden gebruikt.
 • Brief voor Kay 3m Crowded Book. Hierbij hoort een 'oefenblad' met de tekeningen van de Kay 3m (update november 2012: symbool voor 'kopje' is nu centraal geplaatst, in de vroegere versie stond het aan de rand. Reden wijziging: dit symbool lijkt het minst gekend door kleuters en krijgt in deze versie daarom een 'centrale' plaats. Kleuters zullen dan misschien minder geneigd zijn het a.h.w. te 'vergeten' aanduiden).
  Voor de nieuwe Kay-test wordt de 'Brief voor de Kay Picture Test Linear Crowded Book' gebruikt met het 'oefenblad (nieuwe Kay)'. (januari 2018)

brief_kleuterleerkracht_logmar_test.doc

brief voor de (kleuter)leerkracht voor logmar crowded test

aanwijskaart_logmar.pdf

brief_kleuterleerkracht_kay.doc

brief kleuterleerkracht voor de kay 3m crowded book

aanwijskaart_kay.pdf

brief_kleuterleerkracht_nieuwe_kay.doc

brief kleuterleerkracht voor nieuwe kay-test

aanwijskaart_nieuwe_kay.pdf

Tips voor de leerkracht bij gestoord kleurenzien

 • Een leerling met een kleurzinstoornis kan last ondervinden bij vakken waarin met kleuren wordt gewerkt, dat spreekt voor zich.  Hierbij vindt de leerkracht enkele tips die de leerling helpen dit euvel te omzeilen.

informatie_voor_leerkrachten_ivm_leerlingen_met_een_kleurzinstoornis.pdf

Folders voor ouders (evt. ook jongeren en leerkrachten)

 • Folder afwijkend resultaat gezichtsscherptetest: Bekomt men bij het CLB-onderzoek een afwijkend resultaat bij de gezichtsscherptetest, dan vinden ouders via deze folder uitleg over 'wat verder hiermee en waarom'.
 • Folder afwijkend resultaat oogstand: Indien bij het CLB-onderzoek een afwijkende oogstand wordt vastgesteld (of vermoed), dan informeert deze folder de ouders over 'wat verder hiermee en waarom'.
 • Folder scheelzien ('Eén oogje draait soms weg? Een goede reden om een oogarts te raadplegen!'): een folder voor ouders
 • Folder een lui oog ('Een minder goed zicht? Een goede reden om een oogarts te raadplegen!'): een folder voor ouders, leerkrachten, ...
 • Folder oogbescherming: een folder over het belang en het hoe van 'ogen beschermen' tijdens het sporten, de praktijkvakken of het klussen
 • Folder gestoord kleurenzicht: een folder voor ouders en leerlingen
  Ter aanvulling: Lijst beroepen waar kleurenzien in mindere of meerdere mate van belang is
 • Folder gestoord dieptezicht: een folder voor ouders en leerlingen

folder_afwijkende_gezichtsscherptetest.pdf

folder_afwijkende_oogstand.pdf

folder_scheelzien.pdf

folder_een_lui_oog.pdf

folder_oogbescherming.pdf

Folder gestoord kleurenzicht 25112021.pdf

lijst beroepen en belang kleurenzien.pdf

overzicht van beroepen en industrieën en de mate waarin het kleurenzien belangrijk is

folder_gestoord_dieptezicht.pdf

Nuttige adressen

 • Lijst van universitaire diensten oogheelkunde en low-vision centra in Vlaanderen
 • Lijst van diensten voor GON-begeleiding in Vlaanderen

low-vision_centra_in_vlaanderen.pdf

gon-begeleiding_in_vlaanderen.pdf

Tussenkomst van het ziekenfonds en de kosten van het montuur en de brilglazen

 • De kosten van montuur en brilglazen worden gedeeltelijk terugbetaald door het ziekenfonds.
  Buiten de RIZIV regeling kan er een bijkomende tussenkomst zijn die verschilt van ziekenfonds tot ziekenfonds

tussenkomst_ziekenfonds_bril.pdf

Aanbevelingen i.v.m. het gebruik van smartboard in de klas

 • Deze aanbevelingen zijn bedoeld om te verspreiden naar/toe te lichten aan scholen en leerkrachten, zodat zij hiermee rekening kunnen houden bij de installatie en het gebruik van een smartboard

aanbevelingen_i.v.m._gebruik_smartboard.pdf

aanbevelingen i.v.m. het gebruik van numerieke interactieve borden smartboard in de klas