Het onderzoek van de visus omvat verschillende aspecten. Hoe voer je die uit volgens de richtlijn (en waarom)?

Opgelet:  Wanneer je welk aspect onderzoekt, vind je correct  terug via de kerninformatie van de richtlijn. In onderstaande documenten is nog de cadans vermeld die gebruikelijk was vóór het decreet leerlingenbegeleiding van 2018. De technieken op zich blijven ongewijzigd toepasbaar.

ANAMNESE

Aan het visusonderzoek dient een gerichte anamnese vooraf te gaan.

Welke vragen zijn relevant? Hoe richten zij de verdere aanpak?
 

UITWENDIG ASPECT VAN DE OGEN

Door op een systematische wijze aandacht te schenken aan het uitwendig aspect van de ogen spoort men een aantal zichtbare oogaandoeningen op ter hoogte van de oogbol, cornea, pupil, conjunctiva en ooglid.

Wat kun je opsporen? Hoe doe je dat? En wat verder ...
 

OOGSTAND

Bij het onderzoek van de oogstand wordt nagegaan of er sprake is van strabisme.  Scheelziendheid is niet enkel een esthetisch probleem: strabisme is immers de meest voorkomende oorzaak van amblyopie.  Vandaar het grote belang een afwijkende oogstand zo vroeg mogelijk op te sporen.

Hoe evalueer je de oogstand? Wat verder met de bekomen resultaten?
 

GEZICHTSSCHERPTE OP AFSTAND

De gezichtsscherpte op afstand is een maat voor het vermogen van het oog om details te onderscheiden op afstand.

Bij jonge kinderen is het vooral de bedoeling om daarmee een eventuele amblyopie zo vroeg mogelijk op te sporen, zodat deze tijdig behandeld kan worden.
Na het eerste leerjaar spoort men vooral refractieafwijkingen op zoals myopiehypermetropie en astigmatisme.
Bij een kind in behandeling voor een gekende oogafwijking worden de ouders gewezen op het belang van een regelmatige opvolging door de oogarts.

Algemeen: Welke testen worden aanbevolen en waarom? Hoe neem je de testen af? Wat verder met de resultaten?

Gedetailleerde uitleg per test:

  1. Handleiding Ffooks Symbols Test

  2. Handleiding Kay 3 Metre Crowded Book

  3. Handleiding Kay Picture Test Linear Crowded Book (zgn. 'nieuwe Kay-test', januari 2018)

  4. Handleiding LogMAR 3 Metre Crowded Test

  5. Handleiding Test met Snellen letters en/of cijfers op lijn
     

DIEPTEZICHT

Het testen van het dieptezicht is enkel zinvol om het reëel bestaan van binoculair stereozicht aan te tonen wat van belang kan zijn bij bepaalde studie- en beroepskeuzes.

(In het kader van de opsporing van amblyopie is de systematische afname van een dieptezichttest afgeraden omdat de bestaande testen onvoldoende betrouwbaar zijn voor deze doelstelling. Daardoor kan een normaal resultaat onterecht geruststellend zijn.)

De doelstelling van de dieptezichttest verder toegelicht. 
Welke test afnemen? Wanneer? Hoe?
Hoe de resultaten interpreteren? En wat verder?


Welke belichting nodig is bij de testafname lees je in het nieuwsbericht  van februari 2005.
 

KLEURZIN

Bij het kleurzinonderzoek is de voornaamste doelstelling het opsporen van aangeboren kleurzinstoornissen.

Welke test is aanbevolen? Hoe voer je die uit? Hoe interpreteer je de resultaten?
 

Nog eens alle aandachtspunten en voorwaarden voor een goed visusonderzoek op een rijtje?

Raadpleeg "First things first"!