Kerninformatie richtlijn 'zien' in 15 pagina's (update september 2018)

09_18 kerninformatie.pdf

Kerninformatie Standaard Visus september 2018: 10 vuistregels + samenvatting

Inhoud

 1. Het CLB-visusonderzoek ... in 10 vuistregels!
  • Wat is het nut van de verschillende onderzoeksonderdelen?
  • Welke zijn de doelstellingen naargelang de leeftijd?
  • Welke instrumenten zijn geschikt?
 2. De aanbevelingen voor de praktijk in de CLB o.v.vtabellen en stroomdiagrammen
  • Welke testen af te nemen en op welke leeftijd?
  • Wat doet de CLB-verpleegkundige? Wat doet de CLB-arts?
  • Hoe worden de resultaten geïnterpreteerd?
  • Wanneer verwijst het CLB naar de oogarts?