Leuven, 24 juni 2006

Beste VWVJ-lid
Beste CLB-verpleegkundige en CLB-arts

 

Momenteel zijn de standaarden Mondgezondheid en Gewicht volop in ontwikkeling. Het bevragen van CLB-medewerkers vormt een essentieel onderdeel in de procedure van de standaardontwikkeling.

Daarom werden CLB-medewerkers de afgelopen maand uitgenodigd enquêtes in te vullen. Ondanks de drukte die het einde van het schooljaar meestal met zich meebrengt, was de respons bijzonder ruim!

Enkele cijfers?!

  • 207 bundels 'Enquête Standaard Gewicht deel 1' (detectie en beleid op heden)
  • 112 bundels 'Enquête Standaard Gewicht deel 2' (Bijzondere initiatieven)
  • en zeeeer veel 'Enquêtes Mondgezondheid'

Alvast van harte bedankt!

P.S. Mochten CLB-medewerkers zich geroepen voelen om dit aantal nog te laten aandikken ... elke bijdrage is welkom !

Extra formulieren vind je in bijlage:

Begeleidend schrijven (1 p.)
Enquête Standaard Mondgezondheid (19 pp.)
Enquête Standaard Gewicht deel 1 (7 pp.)
Enquête Standaard Gewicht deel 2 (4 pp.)

Met vriendelijke groet,

het VWVJ-team

BIJLAGEN:

  • Begeleidend schrijven

vwvj_nieuwsbrief_juni_2006_inleidend_schrijven_enquetes.pdf

  • Enquête Standaard Mondgezondheid 

vwvj_nieuwsbrief_juni_2006_enquete_mondgezondheid.doc

  • Enquête Standaard Gewicht deel 1

vwvj_nieuwsbrief_juni_2006_enquete_gewicht_deel_1.doc

  • Enquête Standaard Gewicht deel 2

vwvj_nieuwsbrief_juni_2006_enquete_gewicht_deel_2.doc

Share this