Beste CLB-directie
Beste CLB-arts of -verpleegkundige
Beste VWVJ-lid of sympathisant
 
We beleven een uitzonderlijke tijd met uitzonderlijke maatregelen waarvan we het einde alsnog niet kennen. De wil van elkeen om er samen doorheen te komen is overal voelbaar, en dat doet deugd.

En ondertussen …

VWVJ-VORMING VAN DIT SCHOOLJAAR UITGESTELD TOT NAJAAR

De VWVJ besloot alle verdere vormingen dit schooljaar op te schorten en te verplaatsen naar het najaar. We vermoeden nl. dat jullie bij de heropstart van de volledige CLB-werking de handen vol zullen hebben en weinig/geen tijd om aan opleiding deel te nemen.

Voor de studiedag van 2 april (Ontwikkeling van de jonge kleuter, deel 2: de sociaal-emotionele ontwikkeling) werd met de sprekers al de nieuwe datum van 24 september 2020 vastgelegd.

Wat de workshops betreft, wordt snel over nieuwe data en lokalen gecommuniceerd.
Wie zich voor één van de opleidingen inschreef, krijgt voorrang om zijn/haar deelname te herbevestigen, een mailbericht volgt. Daarna krijgen personen op de wachtlijst(en) een kans. Nadien komt de opleiding open voor inschrijving. Betaald inschrijvingsgeld wordt teruggestort als je niet kan deelnemen op de nieuwe voorgestelde dag.


LEIDRAAD VOOR ONLINE PROFESSIONALISERING VIA vwvj.be

Nu een deel van de werking luwt, bieden zich kansen aan om zelfstandig aan professionalisering te doen.
Allerhande presentaties en elektronische leermodules zijn beschikbaar via vwvj.be.
Neem bij de diverse topics een kijkje onder de rubriek ‘uit voorbije vorming geleerd’.
 
Een kleine (of grote) selectie…

De Standaard Groei roept waarschijnlijk nog de meeste vragen op. Interessant materiaal is:

      (vwvj.be > groeien > groei en puberteit > uit voorbije vorming geleerd)

De Standaard Gewicht:

      (vwvj.be > groeien > gewicht > uit voorbije vorming geleerd)

Willen de verpleegkundigen zich versterken in het zelfstandig vaccineren?
Raadpleeg dan de drie interessante e-modules:

  • ‘Mag ik deze leerling vaccineren?
  • ‘Het vaccin toedienen’
  • ‘Wat als het anders verloopt dan voorzien’

     (vwvj.be > beschermd tegen infectieziekten > vaccinaties > vorming over vaccinaties)

De Standaard Visus kende een kleine update naar aanleiding van het nieuwe Decreet leerlingenbegeleiding.
De bundeling daarvan vind je hier:

       (vwvj.be > horen en zien > zien > wat is de richtlijn 'zien' > kerninformatie richtlijn)

Nieuwe medewerkers zullen zeker wat hebben aan de e-modules over de Standaard gehoor. Als je naar onder scrolt vind je er:

  • ‘Gehoorscreening door het CLB in het eerste leerjaar’
  • ‘Oefen met de beslisbomen en krijg de standaard in de vingers’
  • ‘Gehooronderzoek door het CLB in de eerste kleuterklas’
  • ‘Terugkomdagen Standaard Gehoor 2016’

      (vwvj.be > horen en zien > horen > uit voorbije vorming geleerd > elektronische leermodules)

Wil je de spelaudiometrie beter onder knie krijgen, dan kan je middels filmfragmenten de opleiding herbekijken.

       (vwvj.be > horen en zien > horen > uit voorbije vorming geleerd > trainingen spelaudiometrie)

En nu even wat anders

Erg aan te bevelen zijn de presentaties en nota’s van de opleidingsdagen over ‘Aandacht’ en ‘Werkhouding’. Het biedt noodzakelijke kennis die medische en psychologische inzichten bundelt ten behoeve van onze handelingsgerichte diagnostiek.

        (vwvj.be > ontwikkelen en leren > aandacht > uit voorbije vorming geleerd)

Even zinvol en nuttig zijn dan de e-modules die je introduceren in het gebruik van het ICF-CY classificatiesysteem met een startmodule en een oefening.

         (vwvj.be > (on)beperkt opgroeien > uit voorbije vorming geleerd > elektronische leermodules)
 
We hopen je met deze tips te inspireren voor de ‘te vreemde tijd’ die misschien te vinden is …
 
Laten we ondertussen goed voor elkaar zorgen.
Warme groet,

Het VWVJ-team

Share this