Beste CLB-directie
Beste CLB-verpleegkundige, CLB-arts
Beste VWVJ-lid of sympathisant
 
Graag laten we jullie kennis maken met 2 rapporten opgeleverd in opdracht van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

 1. In 2014 publiceerde de VWVJ het rapport ‘Onderzoek naar de (na)zorg die CLB’s kunnen verlenen naar aanleiding van de medische consulten’. Doel van het rapport was om de wenselijke aanpak in de zorg aan kansarme kinderen en hun gezin na de medische consulten te verkennen. Dit gebeurde op basis van theorieën over kansarmoede, communicatie en patiëntenparticipatie en wetenschap over de relatie gezondheid, welzijn en kansarmoede en de perceptie van bejegening door kansarme mensen in de gezondheidszorg en het CLB.
   
 2. Het Agentschap Zorg en Gezondheid gaf de opdracht om dit eerste rapport te vervolledigen met een onderzoek naar good practices in de zorg na consulten voor kansarme leerlingen en naar knelpunten die CLB-medewerkers ondervinden in het verlenen van die nazorg. Dit onderzoek verliep in samenwerking met CLB-medewerkers. In het najaar 2016 werden vier groepen van CLB-artsen en -paramedisch werkers/verpleegkundigen, regionaal samengebracht in gespreksrondes om antwoord te vinden op volgende vragen:
  • Hoe verlenen CLB-artsen en -verpleegkundigen de zorg na de medische consulten aan leerlingen uit kansarme gezinnen? Welke good practices kunnen er worden gedeeld?
  • Welke knelpunten ondervinden zij daarbij

   Misschien nam ook jij hieraan deel?

   Het tweede rapport ‘Kwalitatief onderzoek naar de (na)zorg aan kansarme leerlingen en hun ouders, volgend op de systematische contactmomenten in het CLB’  levert hier nu verslag van.


Benieuwd naar de bevindingen? De rapporten kan je nalezen via de website. We wensen je alvast een fijne en inspirerende lectuur.

Met vriendelijke groet,

Namens
Katelijne Van Hoeck, wetenschappelijk medewerker VWVJ
Ann Keymeulen, wetenschappelijk medewerker VWVJ
Moniek De Keyser, voorzitter VWVJ

Share this