Kansenbevorderend werken

 1. Kansenbevorderend werken bij de ORGANISATIE VAN DE NAZORG

  1. 'Onderzoek naar de (na)zorg die CLB kunnen verlenen naar aanleiding van de medische consulten.'
   Rapport i.o.v. het Agentschap Zorg en Gezondheid
   Ann Keymeulen en Katelijne Van Hoeck
   VWVJ, 2014

   Doel van dit rapport was om de wenselijke aanpak in de zorg aan kansarme leerlingen en hun gezin na de medische consulten te verkennen.

   Dit gebeurde op basis van:

   • theorieën over kansarmoede, communicatie en patiëntenparticipatie;

   • wetenschap over de relatie gezondheid, welzijn en kansarmoede;

   • de perceptie van bejegening door kansarme mensen in de gezondheidszorg en het CLB.

     

  2. ​​​‘Kwalitatief onderzoek naar de (na)zorg aan kansarme leerlingen en hun ouders, volgend op de systematische contactmomenten in het CLB’
   Rapport i.o.v. het Agentschap Zorg en Gezondheid
   Katelijne Van Hoeck
   VWVJ, 2017

   Het Agentschap Zorg en Gezondheid gaf de opdracht om het eerste rapport te vervolledigen met een onderzoek naar good practices en knelpunten die CLB-medewerkers ondervinden in het verlenen van nazorg. Dit onderzoek verliep in samenwerking met CLB-medewerkers.

   Het rapport geeft antwoord op volgende onderzoeksvragen:

   • Hoe verlenen CLB-artsen en -verpleegkundigen de zorg na de medische consulten aan leerlingen uit kansarme gezinnen? Welke good practices kunnen er worden gedeeld?

   • Welke knelpunten ondervinden zij daarbij?​
     

 2. Kansenbevorderend werken door kennis en kennisdeling over TERUGBETALINGSMODALITEITEN

  Enkele wetenswaardigheden voor CLB over terugbetalingsmodaliteiten van verstrekkingen, materialen en farmaceutische specialiteiten


 

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht

Lid worden van VWVJ

Je werkt in de JGZ en wil nog beter geïnformeerd worden over JGZ-thema’s? Of je wenst mee te denken over de toekomst van de JGZ? Dan is VWVJ-lidmaatschap iets voor jou.

Wens je op de hoogte te blijven?
 Laat hier jouw emailadres achter.