“We zullen doorgaan, met de weifelende zekerheid om door te gaan in een sprakeloze tijd…”
- Ramses Shaffy -
ja echt!

Beste jeugdarts en jeugdverpleegkundige,

Ja, ECHT! Doorgaan met wat je bezig was, is deze dagen niet meer zo vanzelfsprekend. Alle vaardigheden, talenten en sterktes worden aangesproken. Tijd lijkt damp. En toch blijven jullie doorgaan met de – terechte - hoop dat deze storm ooit gaat liggen.


Ja, ECHT! In het oog van de storm weet je soms niet meer vanwaar de wind komt, kan het zijn dat je zowat het noorden kwijt bent. ‘Dit is een grote uitputtingsslag’ en ‘Heeft het wel zin wat ik deed en doe?’, is wat we als VWVJ opvangen.  Dit heeft ons geraakt en we wilden iets doen om jullie, vanop afstand, te versterken in jullie beroep.

Ja, ECHT! Dit is een nieuwsbrief zonder richtlijnen, zonder een zoveelste aanpassing van het beleid na een zoveelste inzicht van een zoveelste wetenschappelijke uitkomst. Dit is een nieuwsbrief om jullie een hart onder de riem te steken, om te laten voelen dat jullie er echt toe doen!

JA, ECHT! Jullie doen er toe! De preventieve jeugdgezondheidzorg maakt echt verschil voor onze kinderen, jongeren en ouders. Veel meer dan je soms durft denken.
Niet alleen het VWVJ-team, maar veel mensen popelden om dit speciaal aan jullie te kunnen zeggen. Vanuit overtuiging en omdat ze naar jullie opkijken. Luister ... (en herbeluister).

Ja, ECHT. Jullie doen er toe!
 
Het VWVJ-team

 

En toch nog dit:

Wellicht ving je in de pers (bericht van 6 november) volgend lichtpunt op. De overheid voorziet meer middelen om contactonderzoekers aan te werven in CLB.

Ter ondersteuning van de vorming van die nieuwe krachten, hebben we een vormingspakket voor startende contactonderzoekers voorbereid.

Komt hiermee ruimte vrij om de ‘gewonere’ en evenzo belangrijke werking op te kunnen nemen? Op hoop van zegen.

Share this