Beste CLB-directie
Beste coördinator Standaard visus
Beste VWVJ-lid

In de Standaard Visus voor het CLB wordt voor het onderzoek van de gezichtsscherpte bij kleuters o.a. de Kay 3m Crowded Test aanbevolen (als respectievelijk 1ste en 2de keuze bij eerste en tweede kleuters).
Deze aanbeveling dateert van 2003 en werd toen gebaseerd op literatuurgegevens en op aanvullend wetenschappelijk onderzoek verricht door de VWVJ in het CLB om de meest geschikte verwijscriteria voor het screeningsprogramma in de Vlaamse CLB-context te bepalen.
 
Opgelet!
Sinds kort werd een nieuwe versie van de Kay test op de markt gebracht. De vroegere versie van de Kay test is spijtig genoeg niet meer verkrijgbaar.
Bij de nieuwe Kay test zijn een aantal aspecten gewijzigd, met name:

  • het gebruik van nieuwe symbolen
  • het aantal symbolen per pagina
  • de voorstelling van symbolen in aparte kadertjes naast elkaar

Volgens de informatie die we van mevrouw Kay ontvingen, is de ontwikkeling van de nieuwe Kay test gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek dat binnenkort zou moeten gepubliceerd worden, en op studies die nog lopende zijn (*). Uit de preliminaire resultaten zou een goede overeenkomst blijken tussen de visusscores die bekomen worden met de oude en de nieuwe test.

Echter, omwille van de verschillen in de werkwijze bij testafname tussen Vlaanderen en Engeland (waar men een score per apart herkend symbool toekent, en niet per volledige correct gelezen lijn) willen we jullie vragen om af te wachten met de aankoop en het gebruik van de nieuwe Kay test, totdat de VWVJ op basis van eigen onderzoek kan bepalen of de huidige CLB-verwijscriteria zonder meer van toepassing zijn op de nieuwe test voor screening in Vlaanderen.

Samengevat:
De nieuwe Kay test is dus momenteel nog NIET bruikbaar voor de CLB!

We betreuren ten zeerste dat de productie van de vroegere versie van de Kay test onaangekondigd werd gestopt en we doen er alles aan om zo snel mogelijk een wetenschappelijk gefundeerde aanbeveling te formuleren i.v.m. de nieuwe versie van de test.


Met vriendelijke groeten,
Cécile Guérin
wetenschappelijk medewerker VWVJ
 
*Research carried out by Liverpool University Directorate of Orthoptics and Vision Science and a number of clinical orthoptic departments across the UK and The Retina Foundation of the Southwest, USA.

 

Oproep


Is er in uw centrum interesse en bereidheid om aan een korte vergelijkende studie tussen oude en nieuwe Kay tests bij kleuters mee te werken? Geef ons dan a.u.b. een vrijblijvend seintje via info@vwvj.be. We kijken samen na wat eventueel haalbaar zou zijn voor uw centrum en uw teamleden. 

Share this