Een frisse (vaccinatie)start!


Beste CLB-directie
Beste coördinator Standaard Vaccinaties
Beste VWVJ-lid en sympathisant

 

Update Standaard vaccinaties

De ‘Standaard Vaccinaties 2013 – Vaccineren voor CLB’ was, onder meer door het nieuwe decreet voor leerlingenbegeleiding, aan herziening toe. Graag laten we je kennis maken met deze 'frisse versie'.

De oplijsting van alle aanpassingen is lang (zie bijlage). Maar laat dit je niet afschrikken: de belangrijkste aanpassingen zijn te vinden in de volgende documenten (zie bijlagen):

 • Toestemming voor vaccinatie door het CLB, 2019 (ook vermeld in hoofdstuk 4.3 van de Standaard). Deze fiche vervangt, gezien de nieuwe wettelijke bepalingen voor CLB sinds 2018, de ‘Toestemmingsprocedure voor vaccinatie door het CLB, 2011, VWVJ’;
 • (voorbeeld)Procedure voor vaccinatie door de verpleegkundige in CLB’:
  • Aanpassing van het staand order aan de vaccinatiekorf voor 2019-2020
  • Aanpassing van de toestemmingsmodaliteiten
  • Aanvulling van ‘mogelijke’ in de tabel voor differentiaal diagnose tussen anafylaxie en syncope: de symptomen voor anafylaxie dienen niet allemaal aanwezig te zijn, het gaat om mogelijke symptomen.
 • ‘Checklist voor veilig en correct toedienen van vaccins’
 • ‘Checklist voor het veilig bewaren van vaccins’

 
Binnenkort worden ook de e-learningmodules over vaccinatie in dezelfde lijn aangepast.

 

Inhaalvaccinatie tegen meningokokken

 

Recent ontvingen de vaccinatoren een brief van het Vlaams agentschap Zorg en Gezondheid in verband met de vaccinatie tegen meningokokken. Omwille van de epidemiologische gegevens wordt in Vlaanderen gekozen om het gratis aangeboden vaccin tegen Men C op de leeftijd van 15 maanden nog niet te vervangen door een combinatievaccin Men ACWY en om nog geen cohorte jongeren te vaccineren tegen Men ACWY.

Na overleg met de Vlaamse vaccinatiekoepel is afgesproken dat Kind en Gezin naar aanleiding van de vaccinatie op de leeftijd van 15 maanden en dat CLB naar aanleiding van een eventuele inhaalvaccinatie tegen Men C zal informeren over de mogelijkheid om zelf het vaccin tegen Men ACWY aan te kopen in plaats van gebruik te maken van het gratis vaccin tegen Men C.

De informatie- en toestemmingsbrief voor inhaalvaccinaties is om die reden aangepast. Voor vaccinatie van schoolgaande kinderen met het geconjugeerd vaccin Men ACWY dient de huisarts te worden geraadpleegd.

 

Vriendelijke groeten en een fijne start gewenst,
Anouk Vanlander
wetenschappelijk medewerker VWVJ

BIJLAGEN:

 • lijst aanpassingen

standaard_vaccinaties_aanpassingen_201907.pdf

 • Toestemming voor vaccinatie door CLB, versie 2019

toestemming_voor_vaccinatie_in_clb_-_vwvj_-_augustus_2019_-_versie3.pdf

 • (voorbeeld)Procedure voor vaccinatie door de verpleegkundige in CLB

Procedure voor vaccinatie door verpleegkundigen in CLB_20190828.pdf

 • Checklist voor veilig en correct toedienen van vaccins

bijlage_1 checklist_voor_de_veilige_en_correcte_toediening_van_vaccins_juli_2019.pdf

 • Checklist voor het veilig bewaren van vaccins

bijlage_2 checklist_voor_het_veilig_bewaren_van_vaccins_door_het_clb_juli2019.pdf

Share this