Formulieren voor ouders/jongeren i.v.m. 'vaccinaties'

Formulieren voor ouders/jongeren

 • Info- en toestemmingsbrief IPV-DTPa -  2019-2020 - voor Tetravac° (mei 2019)
 • Info- en toestemmingsbrief MBR -  2019-2020 - voor MMRVAXPro° (mei 2019)
 • Info- en toestemmingsformulier HPV - 2019-2020 voor Gardasil 9° (juni 2019)
 • Info- en toestemmingsformulier dTpa -  2019-2020 - voor Triaxis° (mei 2019)
   
 • Bevestiging inenting IPV-DTPa -  2019-2020 - voor Tetravac° (mei 2019)
 • Bevestiging inenting MBR - 2019-2020 - voor MMRVAXPro° (mei 2019)
 • Bevestiging inenting HPV - 2019-2020 - voor Gardasil 9° (juni 2019)
 • Bevestiging inenting dTpa - 2019-2020 - voor Triaxis° (mei 2019)
   
 • Bevestiging inenting HBV - 2019-2020 - voor Engerix B20° (mei 2019)
 • Bevestiging inenting IPV -  2019-2020 - voor Imovax° (mei 2019)
 • Bevestiging inenting IPV-HBV-Hib-DTPa - 2019-2020 - voor Hexyon° (mei 2019)
 • Bevestiging inenting Men C  - 2019-2020 - voor Neisvac° (mei 2019)
   
 • Info- en toestemmingsformulieren ontbrekende vaccinaties (inhaalvaccinaties):

 

Bemerk: bovenstaande informatie- en toestemmingsbrieven voor vaccinatie zijn geschreven op maat van CLB. Deze brieven mogen ook gebruikt worden door andere vaccinatoren, maar dienen dan aangepast te worden aan de context waarin gevaccineerd wordt. Let op dat de brieven conform de wet betreffende de rechten van de patiënt van 22/08/2002 blijven. Om over een informed consent te kunnen spreken heeft de persoon die toestemming geeft voor vaccinatie, recht op informatie over onder meer het doel, de aard, de duur en de frequentie, de kostprijs van de vaccinatie en over mogelijke bijwerkingen en risico’s van de vaccinatie. De brieven voorzien in informatie evenals in een risico-analyse waarin contra-indicaties voor vaccinatie bevraagd worden.

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht

Lid worden van VWVJ

Je werkt in de JGZ en wil nog beter geïnformeerd worden over JGZ-thema’s? Of je wenst mee te denken over de toekomst van de JGZ? Dan is VWVJ-lidmaatschap iets voor jou.

Wens je op de hoogte te blijven?
 Laat hier jouw emailadres achter.