Leuven, 25 oktober 2013

Beste CLB-directeur
Beste coördinator Standaard Vaccinaties
Beste VWVJ-lid

De Vlaamse Vaccinatiekoepel werd in 2000 opgericht met als doel aan de Vlaamse minister die bevoegd is voor het gezondheidsbeleid advies te verlenen over het Vlaamse vaccinatiebeleid. In de vaccinatiekoepel zetelen vertegenwoordigers van het Agentschap Zorg en Gezondheid, Kind en Gezin, de verschillende CLB-netten, arbeidsgeneeskundige diensten, Domus Medica en CRA-Domus, de Vlaamse Vereniging voor Kindergeneeskunde (VVK), het Intermutualistisch College, vertegenwoordigers van verschillende universitaire instellingen (Centrum voor Evaluatie van Vaccinaties UA, Dienst Jeugdgezondheidszorg KULeuven, geriatrie KULeuven), de Vlaamse Wetenschappelijke vereniging voor Jeugdgezondheidszorg (VWVJ), Omtrent gezondheid, de Vlaamse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (VVOG), een partnerorganisatie in het kader van reisgeneeskunde, het Vlaams apothekersnetwerk (VAN), de logo’s en het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en ziektepreventie.

Tijdens de laatste vergadering in september werden volgende punten besproken die ik graag met jullie wil delen:

 • Het vaccin tegen hepatitis B zal tot december 2014 gratis ter beschikking staan van de Vlaamse vaccinatoren. Of het nadien voorzien zal worden, is nog niet beslist. Stel dus eventuele inhaalvaccinaties voor hepatitis B zeker niet uit!
   
 • Het contract met Gardasil loopt in juni 2014 af. De overheid lanceerde een nieuwe openbare aanbesteding voor de aankoop van vaccins tegen HPV.
   
 • Het volgende Valentijn vaccinatiesymposium zal plaatsvinden op 14/2/2014 in Antwerpen.
   
 • Kinderen die individueel huisonderwijs of collectief huisonderwijs (privé-scholen) volgen krijgen geen systematisch aanbod voor vaccinatie via CLB. Hieronder vindt u voor het schooljaar 2012-2013 het aantal kinderen dat individueel of collectief huisonderwijs volgde in het Vlaams Gewest en het Brussel Hoofdstedelijk Gewest:

   
  Woonplaats kind Individueel huisonderwijs totaal aantal Collectief huisonderwijs totaal aantal
  Brussels Hoofdstedelijk Gewest 7 11 117
  Vlaams Gewest 675 8 538

Het Vlaams agentschap Zorg en Gezondheid heeft recent het initiatief genomen om privé-scholen in het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te informeren over het gratis aanbod van de vaccins van het basisvaccinatieschema. De scholen zullen brieven, die bestemd zijn voor ouders, ontvangen met meer uitleg over het vaccinatieaanbod.

 • Er wordt binnen de Vlaamse vaccinatiekoepel een werkgroep “Hoe bereiken we de ondergevacineerden?” opgericht. De VWVJ zal daar vanzelfsprekend ook aan deelnemen.

  De voornaamste risicofactoren voor onvolledige vaccinatie van jongeren die door de vaccinatiegraadstudie werden weerhouden, zijn:
  • opgroeien in een groot gezin
  • het vierde kind zijn, of hoger in de rij
  • laag gezinsinkomen
  • niet-werkende vader of moeder
  • vader of moeder van niet-Belgische herkomst
  • jongere met schoolachterstand

Elke groep heeft mogelijks een andere aanpak nodig. Jullie zijn onze kracht, laat uw stem horen en reageer op volgende vraag via mail naar anouk.vanlander@vwvj.be:
Wat missen jullie (bv. materiaal, tolken, netwerk…) om de ondergevaccineerden nog beter te kunnen bereiken?

Veel leesplezier,
Anouk Vanlander
Wetenschappelijk medewerker VWVJ

Share this