Beste VWVJ-lid of JGZ-sympathisant
Beste CLB-directie
Beste coördinator Standaard Vaccinaties
Beste CLB-arts, CLB-verpleegkundige

 

Toestemmingsbrieven 2021-2022

De vaccinatiekorf van het basisvaccinatieschema voor het schooljaar 2021-2022 blijft dezelfde als dit schooljaar. De brieven waarin enkel het geboortejaar van de leerlingen in het buitengewoon onderwijs is aangepast, zijn te raadplegen op onze website.

 

Vaccinatie van minderjarigen tegen SARS-CoV-2

Op vraag van Interministeriële Conferentie (IMC) Volksgezondheid gaf de Hoge Gezondheidsraad (HGR) recent advies over de vaccinatie van 16-17 jarigen tegen SARS-CoV-2. Het genuanceerd advies is hier te raadplegen. Nu dit document er is, kan binnenkort, na het advies van de Belgische Taskforce ‘Operationalisering van de vaccinatiestrategie COVID-19’  de finale beslissing over de planning en organisatie van de vaccinatie van 16-17 jarigen genomen worden door de verschillende ministers van Volksgezondheid op een volgend IMC.

Verder is in het advies van de HGR ook te lezen dat in de toekomst aanbevelingen zullen geformuleerd worden voor kinderen van 12 tot en met 15 jaar. In het document is hierover het volgende te lezen: ‘Met onze huidige kennis zijn er voor gezonde kinderen nog te weinig gegevens, te veel onzekerheden en veel belangrijke ethische en wetenschappelijke vragen, met name over het evenwicht tussen de voordelen en de risico's of de reële effecten van massavaccinatie (ook van gezonde kinderen) op de overdracht van het virus en dus de mogelijke gevolgen voor de epidemie van COVID-19. Daarom kan in dit stadium nog geen op wetenschappelijk bewijs gebaseerd besluit worden genomen over massavaccinatie van kinderen onder de 16 jaar. Er is een ad-hoc-werkgroep aangesteld om in de toekomst aanbevelingen over dit onderwerp te doen’.

 

Inhaalvaccinatie

Tot nu toe gold, zoals beschreven in het advies van de Hoge Gezondheidsraad (HGR) over inhaalvaccinaties (2013), dat indien pas na de leeftijd van 1 jaar wordt vastgesteld dat in het eerste levensjaar de derde dosis DTP niet is toegediend, de derde dosis niet hoeft ingehaald te worden op voorwaarde dat de eerste dosis niet vóór de leeftijd van 3 maanden gegeven werd én dat de tweede dosis minsten 8 weken na de eerste werd gegeven én dat de herhalingsdosis aanbevolen in het tweede levensjaar reeds is toegediend of tijdens het consult wordt toegediend.

In Frankrijk en Spanje worden gevaccineerd tegen DTP met een schema: 2m – 4m – 11 m – 6 jaar. Dient dan telkens een inhaalvaccinatie aanbevolen te worden?

Om een antwoord te vinden op deze vraag werd advies gevraagd aan Prof. Dr. Heidi Theeten, die de pen hield in het advies van de HGR. Twee vragen werden beantwoord:

  • Beschouwen we dat de richtlijn niet van toepassing is omdat het eerste vaccin in Frankrijk en Spanje al wordt toegediend op de leeftijd van 2 maanden?

    Neen, het advies van de HGR zal aangepast worden zodat ook een schema 2m-4m-12m voldoet om de richtlijn te kunnen toepassen. In afwachting van de aanpassing van het advies van de HGR, is deze wijziging al aangebracht in de Standaard Vaccinaties (p. 11).

 

  • Beschouwen we dat de richtlijn niet van toepassing is omdat in Frankrijk en Spanje de booster op de leeftijd van 11m en niet vanaf 12m is toegediend?
     

    In de praktijk wordt in die landen een 2-4-11 schema vaak een 2-4-12 schema. Als toch op de leeftijd van 11 m is gevaccineerd, dan gaan we de geldigheid na aan de hand van de validiteitsregels. Een booster DTP kan vanaf de leeftijd van 11m10d (= 50 w - 5 d marge) als geldig beschouwd worden.

    Als de leerling zijn booster dus precies op de leeftijd van 11 m zou gekregen hebben, kan een inhaalvaccin overwogen worden, maar andere inhaalvaccinaties zoals bv MBR blijven belangrijker.


Dien je een vaccinatie uit het basisvaccinatieschema uit te stellen na het doormaken van COVID-19?

Zoals bij andere infectieziekten, worden kinderen niet gevaccineerd tijdens een matige of ernstige acute ziekte, met of zonder koorts. Een herstelperiode van ziekte wordt echter niet beschouwd als tegenindicatie voor vaccinatie.

Bij schoolgaande kinderen die aanwezig zijn op school (en dus niet acuut ziek zijn) hoeft daarom niet actief bevraagd te worden of ze recent COVID-19 hebben doorgemaakt.

 

Hartelijke groeten,

Anouk Vanlander

Share this