Beste CLB-directie
Beste CLB-arts, CLB-verpleegkundige
Beste VWVJ-lid of sympathisant

 

Een deel van de CLB’s hebben al gebruik gemaakt van de COVID-19-fiche uit het Draaiboek Infectieziekten en van het stappenplan dat op 18/5 via nieuwsbrief door ons verstuurd werd. De VWVJ ontving tal van vragen vanuit de concrete CLB-praktijk. Op basis hiervan is in overleg met het Agentschap Zorg en Gezondheid, het stappenplan verder aangevuld en is een lijst van antwoorden op vragen die voor elke CLB-arts relevant kunnen zijn, opgemaakt. Deze kunnen jullie steeds terugvinden via ‘veel gestelde vragen’ op onze website. Vergeet dus niet eerst even een kijkje te nemen in deze lijst alvorens een vraag te stellen via mail.

Bedankt aan iedereen om samen de richtlijnen voor CLB zo passend mogelijk te helpen maken op jullie dagelijkse praktijk. Jullie denkwerk en vragen zijn hierbij van grote waarde.

 

Hartelijke groeten,

Anouk Vanlander

Share this