Vragen i.k.v. COVID-19

In dit document (update 15.06.2020) vind je de bundeling van antwoorden op vragen die CLB-collegae stelden naar aanleiding van 'vaccineren in tijden van de COVID-19 pandemie / corona' en i.kv. het 'stappenplan n.a.v. een melding van COVID-19 op school':

 • Wat is het maximuminterval tussen 2 dosissen voor de vaccinatie tegen HPV?

 • Kan het CLB kinderen vaccineren die thuis in isolatie zijn?

 • De vaccinator draagt een mondmasker. Dient de leerling die gevaccineerd wordt ook een mondmasker te dragen?

 • De vaccinator draagt een stoffen mondmasker tijdens de vaccinatie. Waarom geen chirurgisch mondmasker?

 • Welke filter kan gebruikt worden in de zelfgemaakte mondmaskers?

 • Mogen alle vaccinatoren van het CLB vaccineren?

 • Mag ik vaccineren als één van mijn huisgenoten ziek is?

 • Wanneer spreken we over een mogelijk of bevestigd geval van COVID-19?

 • Huisgenoten van een COVID-19 geval gaan gedurende 14 dagen na het laatste risicocontact in thuisisolatie. Wat beschouw je als het laatste risicocontact als de kleuter niet geïsoleerd kan worden van een COVID-19 positieve moeder die thuis uitziekt?

 • Een leerling van het tweede leerjaar volgt op school les in een contactbubbel van 12 leerlingen. De school organiseert afzonderlijke speeltijden per contactbubbel. Hoe schat ik het risico op transmissie in voor kinderen die samen op de speelplaats spelen?

 • Moeten alle laag-risicocontacten een mondmasker dragen?

 • Ik ben al op de hoogte van het positieve testresultaat. Dien ik te wachten op het telefoontje van het callcenter om het contactonderzoek te starten.

 • Een leerling raapt in de klas de gevallen balpen van een medeleerling op, die later positief test voor COVID-19. Wordt dit als hoog-risico contact beschouwd?

 • Hoelang moet een persoon direct contact hebben met een COVID-19 geval om als hoog-risico contact beschouwd te worden?

 • Een leerling heeft symptomen die suggestief kunnen zijn voor COVID-19 (zie gevalsdefinitie). Dienen er op school al maatregelen getroffen te worden vooraleer het resultaat van de test bekend is?

 • De ouder van een leerling werd positief getest voor COVID-19. Wat nu?

7 personen vinden deze informatie nuttig
Vaccinaties - Profylaxie bij infectieziekten - COVID-19