Vragen i.k.v. COVID-19

In dit document (update 21.09.2020) vind je de bundeling van antwoorden op vragen die CLB-collegae stelden naar aanleiding van 'vaccineren in tijden van de COVID-19 pandemie / corona' en i.kv. het 'stappenplan n.a.v. een melding van COVID-19 op school':

 • Wat is het maximuminterval tussen 2 dosissen voor de vaccinatie tegen HPV?

 • Kan het CLB kinderen vaccineren die thuis in isolatie zijn?

 • De vaccinator draagt een mondmasker. Dient de leerling die gevaccineerd wordt ook een mondmasker te dragen?

 • De vaccinator draagt een stoffen mondmasker tijdens de vaccinatie. Waarom geen chirurgisch mondmasker?

 • Mogen alle vaccinatoren van het CLB vaccineren?

 • Mag ik vaccineren als één van mijn huisgenoten ziek is?

 • Wanneer spreken we over een mogelijk of bevestigd geval van COVID-19?

 • Huisgenoten van een COVID-19 geval gaan gedurende 14 dagen na het laatste risicocontact in thuisisolatie. Wat beschouw je als het laatste risicocontact als de kleuter niet geïsoleerd kan worden van een COVID-19 positieve moeder die thuis uitziekt?

 • Moeten alle laag-risicocontacten een mondmasker dragen?

 • Ik ben al op de hoogte van het positieve testresultaat. Dien ik te wachten op het telefoontje van het callcenter om het contactonderzoek te starten.

 • Een leerling raapt in de klas de gevallen balpen van een medeleerling op, die later positief test voor COVID-19. Wordt dit als hoog-risico contact beschouwd?

 • Hoelang moet een persoon direct contact hebben met een COVID-19 geval om als hoog-risico contact beschouwd te worden?

 • Een leerling heeft symptomen die suggestief kunnen zijn voor COVID-19 (zie gevalsdefinitie). Dienen er op school al maatregelen getroffen te worden vooraleer het resultaat van de test bekend is?

 • De ouder van een leerling werd positief getest voor COVID-19. Wat nu?

 • Wanneer wordt de arbeidsarts van de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk betrokken bij COVID-19?

 • Op welke manier zijn huisartsen en kinderartsen geïnformeerd over de opdracht van de CLB-arts in scholen in het kader van het coronavirus door de VWVJ?

 • Leerlingen en personeelsleden die net op reis gingen naar een ‘rood gebied’ moeten zich laten testen en in quarantaine. Zal de CLB-arts dit controleren?

 • Leerlingen en leerkracht die een laag-risico-contact hadden met een COVID-19 geval kunnen nog naar school. Ze moeten hun sociale contacten tot een minimum beperken en voldoende afstand bewaren. Wat betekent dit concreet in de school?

 • Beïnvloedt het dragen van een chirurgisch mondmasker de keuze om een contact als hoog- of laag-risico-contact te beschouwen?

 • Moeten gezinsleden van een persoon die getest wordt in quarantaine in afwachting van het testresultaat?

 • Hoe beoordeel ik het type contacten bij jongeren in de klas?

 • Hoe bepaal ik wie de hoog- en laag-risico-contacten zijn in de refter?

 • Hoe classificeer je contacten van jongeren tijdens de lessen lichamelijke opvoeding?

 • Kan een asymptomatisch hoog-risico contact getest worden in een test- of triagecentrum op basis van de brief van het CLB?

 • Wanneer registreer ik een tweede COVID-19-geval als secundaire geval in de excell-tabel?

32 personen vinden deze informatie nuttig
Vaccinaties - Profylaxie bij infectieziekten - COVID-19