‘SPARK-36-project’ de vervolgstudie:
Oproep tot deelname aan de valideringsstudie SPARK-36 tijdens een kleuterconsult met ouder(s). 

Aan de Internetten Samenwerkingscel
Aan de CLB-directies
Aan de CLB-medewerkers
Aan de VWVJ-leden of JGZ-sympathisanten

Vorig jaar is de gespreksleidraad ‘SPARK-36’ ontwikkeld, een gespreksleidraad voor het consult van 3-jarigen met ouder(s). In een eerste fase van het SPARK-project onderzochten we, met een fijne groep verpleegkundigen, de haalbaarheid van het gebruik van deze gestructureerde bevraging in het CLB.

Met een nieuw team CLB-verpleegkundigen willen we graag onderzoeken of het instrument werkelijk meet wat we verwachten dat het meet? Bevragen we de ouders echt wel voldoende breed? Werken we hiermee preventief? Komen we tot een waardevolle gezamenlijke besluitvoering? Samen met jullie willen we antwoorden zoeken op onder meer deze vragen.

Heb je zin om je als verpleegkundig team te professionaliseren in het effectief en efficiënt uitvoeren van een kleuterconsult met ouders met hulp van een gestructureerde gespreksleidraad? Willen jullie graag deelnemen aan een studieopzet in samenwerking met de KU Leuven en GGD Zeeland? Dan is de oproep in bijlage mogelijks iets voor jullie!

Reeds uitkijkend naar jullie kandidatuur.

Met vriendelijke groeten,
Ann Keymeulen
Wetenschappelijk medewerker VWVJ

BIJLAGE: Oproep valideringsstudie SPARK36 (8 2019)

nb_spark_oproep_valideringsstudie_26_08_2019_met_logo.pdf

Share this