Beste directie
Beste CLB-arts
Beste coördinator Draaiboek Infectieziekten
Beste VWVJ-lid of sympathisant

 

Een kort bericht om jullie zo goed mogelijk up-to-date te proberen houden.

 

Correctie in de richtlijn COVID-19 voor CLB

Conform de internationale richtlijnen wordt voortaan geen rekening meer gehouden met het al dan niet dragen van een mondmasker in een transportmiddel bij het classificeren van de contacten.

De richtlijn luidt als volgt: Een persoon die >15 minuten samen met de index heeft gereisd, in eender welk transportmiddel, zittend binnen twee zitplaatsen (in eender welke richting) van de patiënt wordt als hoog-risico contact beschouwd.

Dit werd aangepast in de richtlijn.

 

Twee kleine aanpassingen in brieven voor hoog- en laag-risico contacten

Het is voor ouders van jonge kinderen niet altijd duidelijk voor wie de adviezen in de brieven gelden. Daarom is een kleine duiding toegevoegd: *je = de leerling of volwassene die op school contact had met iemand met corona.

In de brief voor hoog-risico contacten is toegevoegd dat het verplicht dragen van een mondmasker wanneer het huis uitzonderlijk wordt verlaten, niet van toepassing is voor kinderen jonger dan 12 jaar.

Noteer bij de brief ook wie als contact beschouwd wordt. Dit kan bijv. met ‘voornaam familienaam’ of ‘alle leerlingen van klas x’.

De aangepaste brieven en de richtlijn vind je terug in de rubriek over COVID-19.

 

Handige schema’s voor huisartsen

Domus Medica ontwikkelde schematische voorstellingen van de quarantaine en isolatie voor symptomatische personen, hun gezinsleden en hoog-risico contacten. Ook zeer handig voor CLB’s, aangezien ouders en scholen die vragen ook regelmatig stellen aan de CLB’s.

https://www.domusmedica.be/sites/default/files/Steekkaart%20COVID%20-%20huisarts%20-%20Schemas%2020-10-2020.pdf

 

Hartelijke groeten,

Anouk Vanlander

Share this