Beste CLB-directie
Beste CLB-arts
Beste VWVJ-lid of sympathisant

 

Op de drempel van het nieuwe werkjaar bieden we graag nog enkele antwoorden op vragen en zetten we verder de ‘puntjes op de i’.

 

Leerlingen en personeelsleden die net op reis gingen naar een ‘rood gebied’ moeten zich laten testen en in quarantaine. Zal de CLB-arts dit controleren?

Het is niet de opdracht van het CLB om mensen die terugkomen uit rode zones te controleren.

De school kan informeren [Waar vind je de lijst met oranje en rode zones?, Wat moet ik dan doen?, Bij vragen kan je terecht bij je huisarts] en sensibiliseren in hun communicatie naar ouders. Het callcenter zal personen die een SMS code kregen nadat ze een ‘Public Health Passenger Locator Form’ invulden, maar zich nog niet hebben laten testen, zelf contacteren.


De verantwoordelijkheden wat betreft de contacttracing zijn als volgt verdeeld:

 • contacten binnen het gezin = huisarts
 • contacten binnen school/internaat = CLB-arts
 • contacten buiten de school en het gezin = callcenter

 

Leerlingen en leerkracht die een laag-risico-contact hadden met een COVID-19 geval kunnen nog naar school. Ze moeten hun sociale contacten tot een minimum beperken en voldoende afstand bewaren. Wat betekent dit concreet in de school?

Toegepast op de schoolcontext en rekening houdend met het risico op besmetting door kinderen, betekent dit dat:

 • Deze leerlingen en leerkrachten nog naar school kunnen, maar gedurende 14 dagen niet meer deelnemen aan feestjes met familie of vrienden en geen hobby’s meer uitoefenen. Leerlingen die een laag-risico-contact hadden met een COVID-19 geval kunnen naar de naschoolse opvang indien er geen andere oplossing is om naar school te kunnen;
 • De voorgeschreven hygiënemaatregelen op school strikt worden nageleefd. Zie: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voorzorgsmaatregelen.

 

Overzicht van de aanpassingen in de documenten die vorige week via een nieuwsbrief verspreid werden

 • Stappenplan: het centrale callcenter is elke werkdag actief van 8 tot 20 uur. Het team van het callcenter dat de collectiviteiten verwittigt, stopt echter om 17u30. CLB’s zullen dus niet na 17u30 door het callcenter gecontacteerd worden.
   
 • Excell-tabel voor registratie van COVID-19 meldingen: de titel in de eerste kolom is aangepast naar ‘naam indexpatiënt’ aangezien positieve gevallen bij personeelsleden ook gemeld worden aan het CLB. Hier stond verkeerdelijk ‘naam leerling’.
   
 • Fiche COVID-19: de fiche werd aangevuld met richtlijnen voor internaten en bij clustervorming in scholen.

 

 • Brief voor hoog-risico-contacten: het CLB informeert en adviseert alle hoog-risico-contacten mondeling via een persoonlijk contact. De informatie wordt ook schriftelijk bezorgd. In het document voor hoog-risico-contacten is toegevoegd dat de test gratis is.

 

 • Brief voor laag-risico-contacten: aangepast zodat het advies in verband met het beperken van de sociale contacten concreter is.

 

Webinar COVID-19 voor scholen

De Pediatric Task Force COVID-19 heeft een webinar gemaakt over COVID-19 voor leraren. De inhoud is zeker ook relevant voor CLB-medewerkers. Hier vind je de link om een antwoord te vinden op tal van vragen zoals, ‘Waarom is het dragen van een mondmasker nuttig voor + 12 jarigen?’  ‘Hoe zit het met het besmettingsrisico bij kinderen?’ ‘Waarom worden leerlingen en leraren niet preventief getest?’ ‘Waarom is school in coronatijden zo belangrijk voor de psychosociale ontwikkeling en het welzijn van kinderen en jongeren?’.


Veelgestelde vragen

Antwoorden op veelgestelde vragen zijn te vinden op onze website. Vergeet niet dat ook tal van antwoorden te vinden zijn over COVID-19 en scholen op de website van het Departement Onderwijs: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronamaatregelen-informatie-voor-scholen.


Geactualiseerde lijst met pediatrische risicogroepen voor COVID-19 (29-8-2020)

De meeste kinderen met chronische aandoeningen (zoals astma, diabetes…) hebben geen ernstiger ziekteverloop dan andere kinderen wanneer ze een SARS-CoV-2 infectie oplopen. De pediatrische task force heeft – in overleg met de Belgische pediatrische universitaire afdelingen en de subspecialistenverenigingen – een (beperkte) lijst gemaakt met risicokinderen die de volgende weken best nog niet naar school gaan. Deze lijst vind je hier.

 

Alvast bedankt voor jullie talrijke positieve reacties en constructieve feedback na het lezen van onze materialen. Veel succes ermee!

 

Hartelijke groeten,

Anouk Vanlander

Share this