Leuven, 25 oktober 2013

 

Beste CLB-directie
Beste coördinator Draaiboek Infectieziekten
Beste VWVJ-lid
 

Na een eerste uitbraak van bof in 2012, is in juni 2012 de meldingsplicht ingesteld. Na een episode van epidemische verheffingen blijkt bof nu endemisch in Vlaanderen. Om die reden werden de richtlijnen in augustus 2013 aangepast in het Draaiboek Infectieziekten voor CLB (zie Nieuwsbericht Infectieziekten 8).

Vanaf 1 november 2013 wordt de tijdelijke meldingsplicht voor bof opgeheven, zo meldt Toezicht Volksgezondheid. De bofepidemie wordt verder opgevolgd via het huisartsenpeilsysteem en het netwerk van peillaboratoria. (-> zie aanpassing p. 42 Draaiboek)

In deze fase van ‘endemisch voorkomen’ blijven de ‘maatregelen te nemen door de CLB-arts bij een geval van bof in het kader van een langdurige uitbraak’ van toepassing. (-> zie maatregelen p. 43-44 en infobrief voor ouders p.256-257)

Gewijzigde documenten (zie bijlage):

  • Bespreking bof: p. 39-44
  • Infobrief voor ouders 'Bof - brief ouders (bij langdurige opstoot)': p. 256-257

     

Met vriendelijke groeten,
Anouk Vanlander
Wetenschappelijk medewerker VWVJ

bof_bespreking_2015.pdf

infobrief_voor_ouders_bij_langdurige_opstoot_van_bof_2015.doc

Share this