Leuven, 3 september 2010

Beste coördinator Standaard Groei en Puberteit,
Beste VWVJ-lid,

In de loop van vorig schooljaar konden CLB-artsen deelnemen aan één van de zes intervisiesessies rond het gebruik van de Standaarden ‘Groei en Puberteit’ en ‘Gewicht’. Aan de deelnemers werd gevraagd om casussen in te dienen waar men zich om één of andere reden zorgen had over gemaakt. Deze casussen werden samen besproken. De inzet, kennis en bedenkingen van elke deelnemer heeft bijgedragen tot het gezamenlijk leerproces.

 • Een selectie van deze casuïstiek werd verwerkt in een powerpoint.
 • Een bijhorend document bevat de bespreking van de casussen zowel vanuit de groep als vanuit een theoretisch standpunt.

Beide samen kunnen naar believen door CLB-artsen – individueel of in groep - aangewend worden als leermiddel.

Graag voegen we ook nog enkele artikels en brochures bij die verband houden met deze topics.

 • Bijlage 1:
  a) Patiënteninformatie “Grote gestalte” Universitair Medisch Centrum Rotterdam
  b) Artikel “ Automatic determination of Greulich and Pyle bone age in healthy Dutch children” Pediatr. Radiol.(2009)39:591-597
  c) Toelichting bij voorgaand artikel in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
  d) Samenvatting van een rapport over toepassing van groeiremming bij lange meisjes in Nederland
 • Bijlage 2: Overzichtskaart “Nederlandse richtlijn Kleine Lengte”
 • Bijlage 3: Uitleg over de DHEAS-test (Dehydroepiandrosterone sulfaat)

Alle documenten zijn terug te vinden op  de website (Groei > Groei en Puberteit > Uit voorbije vorming geleerd > Intervisie 2010)

Ook voor dit schooljaar is er intervisie gepland rond de Standaarden 'Groei en Puberteit' en 'Gewicht'! Ditmaal is deze bedoeld voor artsen én verpleegkundigen, gezien de focus enigszins anders ligt. Via de website verneem je hier meer over.

Tot één dezer?

Katelijne Van Hoeck
wetenschappelijk medewerker VWVJ
Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging voor Jeugdgezondheidszorg vzw
 

Share this