Intervisie groei, puberteit, gewicht 0910

Deze intervisie voor artsen werd georganiseerd in 2009-2010. Aan de deelnemers werd gevraagd om casussen in te dienen waar men zich om één of andere reden zorgen had over gemaakt. Deze casussen werden samen besproken.

  • Een selectie van deze casuïstiek werd verwerkt in een powerpoint.
  • Een bijhorend document bevat de bespreking van de casussen zowel vanuit de groep als vanuit een theoretisch standpunt.

Beide samen kunnen naar believen door CLB-artsen – individueel of in groep - aangewend worden als leermiddel.

Enkele artikels en brochures die verband houden met de topics vind je hieronder:

a) Patiënteninformatie “Grote gestalte” Universitair Medisch Centrum Rotterdam
b) Artikel “ Automatic determination of Greulich and Pyle bone age in healthy Dutch children” Pediatr. Radiol.(2009)39:591-597
c) Toelichting bij voorgaand artikel in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
d) Samenvatting van een rapport over toepassing van groeiremming bij lange meisjes in Nederland

  • Bijlage 2: Overzichtskaart “Nederlandse richtlijn Kleine Lengte”
  • Bijlage 3: Uitleg over de DHEAS-test (Dehydroepiandrosterone sulfaat)

     

Katelijne Vanhoeck, VWVJ september 2010

 

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht

Lid worden van VWVJ

Je werkt in de JGZ en wil nog beter geïnformeerd worden over JGZ-thema’s? Of je wenst mee te denken over de toekomst van de JGZ? Dan is VWVJ-lidmaatschap iets voor jou.

Wens je op de hoogte te blijven?
 Laat hier jouw emailadres achter.