Leuven, 1 februari 2013

Geachte directie
Beste coördinator Standaard Gewicht
Beste coördinator Standaard Groei en Puberteit
Beste VWVJ-lid

CLB stellen zich terecht vragen i.v.m. de nodige kwaliteitseisen voor weegschalen.

  • Aan welke eigenschappen dient een weegschaal voor CLB-doeleinden te voldoen?
  • Hoe controleer je of een weegschaal-in-gebruik nog voldoet?

Weegschalen worden nl. onnauwkeuriger na intens gebruik. Maar wat is nu té onnauwkeurig?
De weegschalen die t.g.v. de opmaak van de Vlaamse Groeicurven werden aanbevolen (en waarvan ook sprake is in de Standaard Groei en Puberteit), zijn niet meer in productie. Wat nu?

In  de documenten in bijlage wordt een houvast voor CLB geformuleerd:

  • Precisie en ijking weegschalen: enkele tips en overwegingen
  • Weegschalen en hun eigenschappen: afwegingen bij de aankoop
  • Weegschalen en wegen in de praktijk: enkele aandachtspunten

     

Met vriendelijke groeten,

Katelijne Van Hoeck
Wetenschappelijk medewerker VWVJ

BIJLAGEN:

  • Precisie en ijking weegschalen

precisie_en_ijking_weegschalen.pdf

  • Weegschalen en hun eigenschappen

weegschalen_en_hun_eigenschappen_afwegingen_bij_de_aankoop.pdf

  • Weegschalen en wegen in de praktijk: enkele aandachtspunten

weegschalen_en_wegen_in_de_praktijk_enkele_aandachtspunten.pdf

Share this